bbq 2013

Op 24 september is het nationale Burendag. In Geerdinkhof wordt op deze dag de burenbarbecue georganiseerd. Een aantal enthousiaste bewoners heeft het initiatief genomen deze barbecue te organiseren.

Het barbecuefeest wordt gehouden in Manage Van Waveren, dus dichtbij huis en wel van 16.30 uur tot 23.30 uur. Ook voor kinderen wordt e.e.a. georganiseerd.

Het aanmeldingsformulier voor de barbecue heeft u in uw brievenbus gekregen. U kunt zich via het formulier aanmelden en u wordt vriendelijk verzocht het geld vooraf over te maken op: NL61 INGB 0003 9154 91 ten name van C.J.S. Gheysen. Uw aanmeldingsformulier graag vóór 11 september in de brievenbus doen bij één van de volgende huisnummers: 103, 303, 359 of 536