In de afgelopen jaren is het 'groene' beleidsveld sterk in beweging geweest. Eind 2011 hebben het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt over verregaande decentralisatie van het natuur-, recreatie- en landschapsbeleid en over bezuinigingen op dit vlak. De Agenda Groen, die op 11 maart 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten, is het Noord-Hollandse antwoord op deze ontwikkelingen en bevat een nieuwe koers voor het groene beleidsveld. In de Agenda Groen beschrijven wij hoe wij met méér verantwoordelijkheden, maar minder middelen dan voorheen, de bescherming van een groen, toegankelijk en aantrekkelijk Noord-Holland willen blijven vormgeven.

Lees meer...