Geerdinkhof

Geerdinkhof is opgezet als een laagbouw koopwoningenproject gesitueerd aan de rand van de Bijlmermeer. Er staan verschillende types woningen met elk een eigen bouwplan. De wijk is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gefaseerd opgeleverd.
Op deze site willen wij informatie geven over de activiteiten van de vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof. Enerzijds treft u vaste gegevens aan en anderzijds willen wij zoveel mogelijk de actualiteit weergeven.

Erve Geerdink bezoek-1

Op 8 mei bezocht een groep bewoners van Geerdinkhof de Erve Geerdink, naamgever van onze wijk, in Vasse (Twente). Zij maakten kennis met de huidige eigenaar/bewoner en bekeken het landgoed van binnen en van buiten.

De namen van wegen en gebouwen in de Bijlmermeer zijn ontleend aan de namen van buitenplaatsen en hofsteden uit de streken rondom Amsterdam waar in vroeger eeuwen de Amsterdamse patriciƫrs hun vakantieverblijven hadden: Kennemerland, omgeving Diemen, Amstelland, Vechtstreek, Gooi- en Eemland.

Voor verschillende delen van de Bijlmermeer werd per deel steeds een naam met dezelfde beginletter gebruikt. Zo was althans de bedoeling in 1968. Al gauw bleek het aantal beschikbare namen met vereiste beginletter onvoldoende en in 1971 besloot de gemeenteraad dan ook namen van buitenplaatsen, hofsteden en dergelijke uit andere delen van het land te gebruiken. Geerdinkhof is genoemd naar Erve Geerdink, een meer dan duizend jaar oude boerderij in het Twentse Vasse.

OPROEP

In 2014 is het 40 jaar (!) geleden dat de eerste palen geheid werden om de woningen in onze buurt Geerdinkhof te realiseren. Daar willen wij graag samen met jullie, bewoners van het eerste uur en bewoners die later in Geerdinkhof zijn komen wonen, bijzondere aandacht aan besteden.

Veertig jaar-1

Onze omgeving. Ooit omschreven als een omgeving met hoogstaande architectuur met ruimtelijkheid, zowel binnen als voor wat betreft de omgevingsruimte, met het groen dat zeer fraai bij deze architectuur aansluit. En om architectuur gaat het en om cultureel erfgoed.

Vrijwel alle kranten herdachten de in begin november overleden architect. Daarbij werd niet in alle gevallen vermeld dat Van Stigt ook in onze buurt zijn sporen heeft nagelaten. Stedelijk gezien trekken uiteraard zijn renovaties van het Entrepot-dok en van het Olympisch Stadion de meeste aandacht. Van Stigt verzette zich met succes tegen sloop van overtollig geworden gebouwen wanneer deze nog geschikt gemaakt konden worden voor nieuwe functies. Hij verwierf er zelfs een leerstoel aan de TU in Delft mee. Ook was hij jarenlang actief in kleinschalige bouw- en opleidingsprojecten in Afrika (Mali).