Vrijwel alle kranten herdachten de in begin november overleden architect. Daarbij werd niet in alle gevallen vermeld dat Van Stigt ook in onze buurt zijn sporen heeft nagelaten. Stedelijk gezien trekken uiteraard zijn renovaties van het Entrepot-dok en van het Olympisch Stadion de meeste aandacht. Van Stigt verzette zich met succes tegen sloop van overtollig geworden gebouwen wanneer deze nog geschikt gemaakt konden worden voor nieuwe functies. Hij verwierf er zelfs een leerstoel aan de TU in Delft mee. Ook was hij jarenlang actief in kleinschalige bouw- en opleidingsprojecten in Afrika (Mali).

Trouw schreef dat Van Stigt 'de woontorens in de Bijlmer creƫerde'. Nu staan er in de Bijlmer vele woontorens, maar bedoeld zijn alleen Groenhoven en Gouden Leeuw. Van Stigt bouwde die wooncomplexen met een duidelijk ander concept dan de honingraatflats, zonder galerijen. Ons Amsterdam vermeldde hierover in 2007: 'Anders dan de stereotiepe Bijlmerflats zijn de achttien Gouden Leeuw-woontorens nooit het toneel geweest van sociale ontwrichting. Ze horen zelfs bij de weinige gebouwen in de Bijlmer die mogen rekenen op enige waardering van het grote publiek. De Gouden Leeuw is een schoolvoorbeeld van structuralisme volgens Van Stigt. De mens staat centraal. Van Stigt "bouwde vanuit de ontmoeting". De balkons zijn bijvoorbeeld zo gemaakt dat je je er in een hoekje kunt terugtrekken, maar ook over de afscheiding een praatje met de buren kunt maken.'

Groenhoven is hier even vergeten, en dat die sociale ontwrichting in de Van Stigt-woontorens geen kans kreeg is waarschijnlijk vooral het gevolg van het feit dat het hier om koopwoningen gaat. En in de zeventien jaar dat ik nu in de Geerdinkhof woon, heb ik nog nooit iemand een praatje met zijn buren zien houden over de balkonrelingen van de woontorens heen. Voor zover dat gebeurt zal het wel meer inpandig plaatsvinden.

Naast de woontorens, in Geerdinkhof bouwplan 5, staan 54 Van Stigt-woningen in laagbouw. Het zijn geschakelde woningen, in zes aparte hofjes gebouwd in de jaren zeventig. Wie zijn woning hier verkoopt, vermeldt er meestal parmantig bij dat het huis 'onder architectuur' is gebouwd. Door Joop van Stigt dus. Net als in de woontorens vulde Van Stigt bij deze geschakelde woningen de ruimtes tussen de afzonderlijke woningen met dubbele balkons. En net als bij de woontorens zie je hier ook nooit buren een praatje houden over de balkonrelingen. Maar de meeste bewoners, inclusief ikzelf, zijn erg tevreden over de woningen. Daarvan getuigt onder andere het feit dat er nog steeds heel wat bewoners van het eerste uur zijn.

Meer over de interessante architect en persoon Van Stigt op architectuurgids.nl.

Architectuur van stigt