Bestemmingsplan Geerdinkhof

Een digitale versie van het op 31 mei 2005 vastgestelde bestemmingsplan Geerdinkhof is hier beschikbaar:

Hoewel de digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat de digitale versie niet goed leesbaar is. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het ter inzage gelegde exemplaar te worden geraadpleegd.

Klankbordgroep

Als Geerdinkhof bewoner  kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan de klankbordgroep Bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat het Bestuur, alvorens een standpunt in te nemen, met deze groep overlegt over alle aspecten (m.u.v. de 's Gravendijkdreef problematiek en de plangrenzen) van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Geerdinkhof is herzien op het onderdeel ‘dakterrassen’. Bij de laatste wijziging zijn dakterrassen op alle bungalows verboden. Na een procedure bij de Raad van State vanuit Geerdinkhof heeft het stadsdeel het bestemmingsplan op dit punt aangepast. Dakopbouwen waren al verboden.

 

Daarnaast is de herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof net voor de zomer vastgesteld door de stadsdeelraad. Zoals we gewend zijn, onaangepast aan de inspraak. Via een beroep op de WOB hebben we alle stukken opgevraagd – en de meeste inmiddels ontvangen – omdat deze herziening vastgesteld is achter gesloten deuren. Alle stukken waren in eerste instantie ‘kabinet’.

Op 3 maart 2009 vond in de Gele Zaal van Groenhoven de inspraakavond plaats over het voorontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof.

U heeft allemaal de aankondiging van de herziening van het voorontwerp bestemmingsplan Geerdinkhof ontvangen en de mogelijkheid gekregen om hierop de reageren. Omdat de informatie in de brief niet aansloot op de geconstateerde veranderingen in de voorschriften heeft het bestuur gemeend toch bezwaar aan te tekenen met als doel ook die wijzigingen nog expliciet onder de aandacht van de bewoners te brengen.

Geheel onverwacht viel deze week de Bewonersbrief in de bus met als onderwerp Voorontwerp Herziening Bestemmingsplan Geerdinkhof (Het Stadsdeel heeft overigens moeite met het in de goede volgorde te zetten van de vier moeilijke worden, daarom heb ik het maar voor hen gedaan).

Op 10 oktober 2006 was de hoorzitting bij de Raad van State waar we onze bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan Geerdinkhof konden toelichten. Henk Kroese, de penningmeester, en Yolanda Grift, de voorzitter, zijn die dag naar Den Haag afgereisd.

Op 31 maart jl. heeft het bestuur van Geerdinkhof, samen met een aantal bewoners van de lage nummers, beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het bestemmingsplan Geerdinkhof. Het belangrijkste argument dat we ingebracht hebben, is de plangrens. Wij hebben betoogd dat onze wijk af is en dat een logische planologische grens loopt over de – inmiddels verlaagde – dreef. U herinnert zich nog wel hoe nu de plangrens getekend was: strak langs de woningen aan de westkant van Geerdinkhof.

De uitgestelde inspraakavond over het bestemmingsplan werd gehouden in de Garstkamp. De opkomst was goed en de aanwezigen waren zeer gemotiveerd om hun vragen en vooral opmerkingen aan de voorzitter van de avond kwijt te kunnen. Zoals bekend was het bestemmingsplan uitbesteed aan een extern bureau dat het plan voornamelijk op zijn juridische aspecten heeft beoordeeld en ook zo heeft gepresenteerd. Hierbij was de bestaande situatie het uitgangspunt, waarbij is gekeken naar de huidige tuin uitbreidingen en dak opbouwen en er aangegeven is waar er wel en niet meer dakopbouwen toegestaan kunnen worden.