Geheel onverwacht viel deze week de Bewonersbrief in de bus met als onderwerp Voorontwerp Herziening Bestemmingsplan Geerdinkhof (Het Stadsdeel heeft overigens moeite met het in de goede volgorde te zetten van de vier moeilijke worden, daarom heb ik het maar voor hen gedaan).


De aanleiding en doelstelling van deze herziening zou zijn, dat het Stadsdeel inmiddels verder gevorderd is met de inhaalslag bestemmingsplannen. De beleidslijn van het Stadsdeel ten aanzien van de onderwerpen als dakopbouwen, uitbouwen en huisgebonden beroepen regeling is verder ontwikkeld. De huidige herziening heeft als doel om deze ontwikkelde beleidslijn op te nemen in de herziening van dit bestemmingsplan.

Dit alles (en nog meer) staat te lezen in het ter inzage liggende stuk.
Op 3 maart 2009 is de inspraakavond, van 19.30 tot 21.00 uur, in de Gele Zaal van Groenhoven 650.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ze daar kwijt.

Peter Vianden