Daarnaast is de herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof net voor de zomer vastgesteld door de stadsdeelraad. Zoals we gewend zijn, onaangepast aan de inspraak. Via een beroep op de WOB hebben we alle stukken opgevraagd – en de meeste inmiddels ontvangen – omdat deze herziening vastgesteld is achter gesloten deuren. Alle stukken waren in eerste instantie ‘kabinet’.

Deze herziening had betrekking op dakopbouwen, dakterrassen en tuinuitbreidingen. Daarbij is vaak de privacy in het geding. Hetzelfde bureau dat de contra-expertise doet voor de planschade bij de vrije kavels – waar ook de privacy en bezonning van de lage nummers van Geerdinkhof in het geding is – gaat ook onderzoek doen naar de planschade die uit de herziening van het bestemmingsplan GDH voortvloeit.
U vraagt zich misschien af of dit wel zaken zijn voor het bestuur, omdat het vaak een kleine(re) groep bewoners betreft. Het bestuur is van mening van wel. Bij al deze aanpassingen in onze directe omgeving is het bestemmingsplan Geerdinkhof in het geding. En besluiten die op deelterreinen worden genomen, kunnen ons allemaal schaden. Daarom toch actie.