De uitgestelde inspraakavond over het bestemmingsplan werd gehouden in de Garstkamp. De opkomst was goed en de aanwezigen waren zeer gemotiveerd om hun vragen en vooral opmerkingen aan de voorzitter van de avond kwijt te kunnen. Zoals bekend was het bestemmingsplan uitbesteed aan een extern bureau dat het plan voornamelijk op zijn juridische aspecten heeft beoordeeld en ook zo heeft gepresenteerd. Hierbij was de bestaande situatie het uitgangspunt, waarbij is gekeken naar de huidige tuin uitbreidingen en dak opbouwen en er aangegeven is waar er wel en niet meer dakopbouwen toegestaan kunnen worden.


Vanuit het stadsdeel was er geen politiek verantwoordelijke aanwezig, slechts een ambtenaar die een toelichting op het plan kon geven.
Na een korte uitleg van de voorzitter van de avond konden de aanwezigen reageren op het bestemmingsplan. Als snel werd duidelijk dat verschillende aanwezigen het absoluut niet eens waren met de wijze waarop de plangrenzen waren aangegeven. Na uitgebreide discussie werd door een van de aanwezigen de vraag gesteld of de zaal wilde aangeven wie het eens was met de plan grenzen. Het antwoord laat zich raden. Niemand was het er mee eens en het plan werd door de zaal verworpen.
Ook is er gepraat over de tuin uitbreidingen, de dak opbouwen en uiteraard over de parkeer problematiek in sommige wijken van Geerdinkhof.
Het vervolg van deze avond wordt uiteraard met belangstelling tegemoet gezien.