Duurzaamheid

Veel Amsterdamse daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook?

Duurzaam zonatlas

Duurzaamheid energielabelatlas

Iedereen kan zien welk energielabel zijn huis heeft. Op de site Energielabelatlas.nl is het officiële label te zien als het huis al is doorgemeten door een gecertificeerd bedrijf. Van huizen die nog niet zijn doorgemeten is een indicatief label op te vragen. De indicatieve labels worden gebaseerd op de officiële rekenregels van de overheid.

Zaterdag 25 oktober hebben de bewoners van nummer 246 hun huis opengesteld. Dit huis is verduurzaamd door extra isolatie en met zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler. Het gasgebruik is spectaculair gedaald en de hoeveelheid elektriciteit die het energiebedrijf nog moest leveren, is veel minder geworden.

Leefbaarheid energielabel
Het Rijk zoekt huiseigenaren die hun mening willen geven over het vernieuwde energielabel.

Deelnemers krijgen een gratis energielabel. Wie nog geen energielabel heeft voor zijn huis krijgt begin 2015 een voorlopig label dat online is aan te passen, op een manier die vergelijkbaar is met de vooringevulde belastingaangifte. De Rijksoverheid hoort graag van huiseigenaren hoe dit proces ze bevalt. Meer informatie: rvo.nl/energielabeltest

Leefbaarheid buurten met energie
In januari verspreidde Nudge een bericht waarin initiatiefnemers werden gezocht om in hun buurt gezamenlijk energie op te wekken.

Vanaf 10 februari 2014 heeft stadsdeel Zuidoost een subsidieregeling voor collectieve zonne-energieprojecten. Bewoners en of bedrijven die samen een zonne-energieproject voorbereiden kunnen tot € 3000 aan subsidie ontvangen. Dit is een subsidie op kosten die gemaakt worden om een collectief zonne-energie project van de grond te krijgen. Er wordt maximaal 75% van de kosten vergoed.
Leefbaarheid collectieve zonneenergie
Lees meer...

Lettend op duurzaamheid viel mijn oog op een drietal opmerkelijke berichten, die ik graag met u wil delen.
Leefbaarheid cisco

Naast het zelf aanschaffen en installeren van zonnepanelen, met alle bijbehorende rompslomp, is het mogelijk indirect te investeren in duurzame energie.

Volgens de gemeentelijke regeling 'Amsterdam Elektrisch' kan iedere Amsterdammer die niet bij zijn eigen huis kan komen om zijn/haar elektrische auto op te laden een aanvraag doen om in de buurt een openbare oplaadlocatie te plaatsen. Richard Husslage vroeg er een aan.

Een jaar geleden heeft er in het Infobulletin een artikel gestaan over Loek Nooij en wat hem bezighoudt, met name op het gebied van duurzaamheid. De redactie was erg benieuwd wat, na een jaar, nu de stand van zaken is en hoe het Loek vergaat. Ook omdat Loek nu het eerste volledige jaar in het huis op no. 323 heeft gewoond. Een huis waarin tijdens de verbouw veel is gedaan op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Heeft u ook zo genoten van deze winter? Fraaie, Anton Pieck-achtige tafereeltjes en grote hoeveelheden sneeuw en ijs. Misschien komt er zelfs nog een Elfstedentocht. De winter van 2009-2010 kan de boeken in als buitengewoon koud en langdurig.

Keerzijde van deze oud-Hollandse winterpret is dat we met z’n allen flink hebben moeten stoken om ons huis enigszins behaaglijk te houden. De rekening zal ons later dit jaar worden gepresenteerd. Misschien toch handig om nu alvast bij uw energieleverancier het maandbedrag naar boven bij te stellen, dan is de schrik straks minder erg...