Erfpacht

In november 2014 is het concept startdocument 'Eeuwig-durende erfpacht' verschenen.
Kort samengevat komt het voorstel hierop neer:
Na 100 jaar voortdurende erfpacht voert Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Een grote verandering die erfpachters zekerheid over hun erfpachtkosten geeft, nu en in de toekomst. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt nog maar één keer een berekening gemaakt: als grond van de gemeente voor het eerst in gebruik wordt genomen of bij overstap naar het nieuwe stelsel. Erfpachters hebben hierdoor voor altijd duidelijkheid over het erfpachtbedrag.

 

Erfpacht concept startdocument eeuwigdurende erfpacht

Het concept startdocument over eeuwigdurende (inplaats van voortdurende) erfpacht is hier te vinden.

Het bestuur ontvangt graag commentaar en/of informatie van de bewoners m.b.t. dit document.

Advocaat Mark van Weeren schreef het boek '50 vragen over Erfpacht' omdat hij zag hoeveel onbegrip er was onder erfpachters over het verhogen van de canon, de vergoeding die ze betalen voor gebruik van de grond.
Erfpacht 50 vragen

ISBN 9789013125535 - € 55,00

Op 19 maart kiest Amsterdam een nieuwe gemeenteraad. In de maanden vooraf organiseren De Balie en Het Parool Stadsdebatten met de lijsttrekkers over belangrijke Amsterdamse thema’s zoals zorg, onderwijs, wonen en cultuur. Wat gaat er goed, wat moet beter en vooral: hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Aan de hand van concrete stellingen en Amsterdamse vraagstukken worden de lijsttrekkers uitgedaagd om hun punten duidelijk uiteen te zetten.

Wonen en werk - 25 februari 20.00 uur

Tijdens dit stadsdebat gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over wonen en werk. Hoe verdelen we de beschikbare woningen? Moet er meer sociale woningbouw komen of geven we de ruimte aan de vrije sector? Daarnaast is erfpacht een belangrijk punt op het verkiezingsprogramma. Is erfpacht een dankbare inkomstenbron voor de stad of een melkkoe die de woningmarkt verlamt?

Kaarten voor dit debat zijn uitverkocht, maar u kunt het volgen via een livestream.

In Amsterdam hebben 35.990 mensen hun handtekening gezet onder het referendumverzoek van Stichting ErfpachtersBelang Amsterdam (SEBA) over erfpacht. Dit zijn er veel meer geworden dan de 27.000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum in Amsterdam uit te schrijven. Vanmiddag om 12:45 uur zullen de handtekeningen aan de gemeenteraad worden aangeboden door Koen de Lange, voorzitter van SEBA.

Uit de enorme belangstelling blijkt dat het onderwerp leeft in de hoofdstad. Het grootste deel van de mensen heeft via de site petites.nl getekend. Daarnaast hebben vrijwilligers en studenten geholpen en hebben ook CDA, VVD en D66 in Amsterdam handtekeningen verzameld. Ook Vereniging Eigen Huis heeft zich achter het referendumverzoek geschaard.
Wij bedanken iedereen voor zijn inzet. De erfpachtplannen van de gemeente gaan nu in ieder geval tot na het referendum in de ijskast. In het referendum wil SEBA de Amsterdammers de vraag voorleggen of zij als uitgangspunt in het nieuwe erfpachtsysteem een eerlijke verdeling van de waardeontwikkeling van het huis en de grond tussen woningeigenaar en gemeente willen en de keuzemogelijkheid voor de erfpachter om de grond van de gemeente te kopen. Het referendum zal naar verwachting gelijktijdig met de Europese verkiezingen in mei 2014 worden georganiseerd.

Koen de Lange
Voorzitter SEBA
06.21521358
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.erfpachtinamsterdam.nl

Erfpacht in Amsterdam: tijd om het grondmonopilie af te breken zeggen D66'ers Jan Paternotte en Joris Osselaer in het Parool van 2 december jl.

Lees meer...

In Amsterdam hebben 35.990 mensen hun handtekening gezet onder het referendumverzoek van Stichting ErfpachtersBelang Amsterdam (SEBA) over erfpacht. Dit zijn er veel meer geworden dan de 27.000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum in Amsterdam uit te schrijven. Vanmiddag om 12:45 uur zullen de handtekeningen aan de gemeenteraad worden aangeboden door Koen de Lange, voorzitter van SEBA.

WE HEBBEN UW HULP NODIG OM DE GEMEENTELIJKE ERFPACHTPLANNEN TE KUNNEN STOPPEN DOOR EEN REFERENDUM AF TE DWINGEN.

VOOR 25 NOVEMBER ZIJN HIER 27.000 HANDTEKENINGEN VOOR NODIG.

Ruim 12.500 Amsterdammers hebben de petitie voor een referendum over erfpacht in Amsterdam inmiddels ondertekend. Uw hulp is nu nodig!

MET DEZE LINK KUNT U DE PETITIE ONDERTEKENEN

Het referendum over de erfpachtplannen van wethouder Maarten van Poelgeest is een weer stapje dichterbij gekomen. Gisteravond werd bekend dat de stichting Seba net genoeg handtekeningen heeft verzameld voor het voorlopige referendumverzoek. Jasper Karman bericht in het Parool

Op 29 mei jl. stond er een advertentie in weekkrant De Echo waarin het grondbedrijf van de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst aankondigde, die op 30 mei zou plaatsvinden en, na vooraanmelding per email, vrij toegankelijk was voor alle belangstellenden. De voorstellen voor nieuwe Algemene Bepalingen 2013 voor particuliere erfpachters in Amsterdam zijn beschikbaar op de internetsite van het grondbedrijf. Tijdens de bijeenkomst op 30 mei 2013 waren niet alleen ongeruste erfpachters aanwezig maar ook bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Erfpachters, SEBA, Amsterdamse makelaars en gemeenteraadsleden. Wethouder Maarten van Poelgeest en zijn ambtenaren deelden mede dat de nieuwe Algemene Voorwaarden in de eerste plaats zijn bedoeld om meer duidelijkheid en transparantie te verschaffen aan particuliere erfpachters, die dankzij een jaarlijks geïndexeerde canon niet meer verrast zullen worden door de financiële consequenties van aflopende erfpachttermijnen.

Ruim 7.400 Amsterdammers hebben de petitie Referendum Erfpacht inmiddels ondertekend. De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft uw hulp echter nodig om de gemeentelijke erfpachtplannen te kunnen stoppen. Voor eind oktober hebben ze 27.000 handtekeningen nodig!
SEBA vraagt u om zelf en (nog tenminste) vier kiesgerechtigde Amsterdammers in uw directe omgeving de petitie te laten ondertekenen. Voor ondertekening hoeft iemand zelf geen (mede)huiseigenaar te zijn!

U heeft vast gehoord over de voorgenomen plannen van de gemeente Amsterdam om het erfpacht stelsel te veranderen. Het bestuur van Groot Geerdinkhof heeft, in samenwerking met een aantal bewoners, een reactie gestuurd. In het najaar zal er de mogelijkheid zijn om via de inspraak uw mening kenbaar te maken.

Het bestuur nodigt u uit om mee te denken, initiatieven te nemen. Dit gaat ons allemaal aan.

Gerard Marinus, bewoner van Geerdinkhof, was vorige week bij een openbare vergadering in de Stopera over het erfpachtvoorstel. Naar aanleiding daarvan heeft hij aan de leden van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat onderstaand bericht gestuurd.

Amsterdam stevent af op een referendum over de herziening van het erfpachtstelsel. Ton Damen (Het Parool) bericht.

Koen de Lange, voorzitter van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (Seba) vindt (in het Parool d.d. 26 juni) dat het rampzalige voorstel van Maarten van Poelgeest gestopt moet worden. Daarom wil de stichting dat er een referendum over het nieuwe erfpachtsysteem wordt gehouden en probeert voor 1 juli de benodigde 1200 handtekeningen te verzamelen. Zie ook: www.erfpachtinamsterdam.nl

Op 22 mei jl. heeft de gemeente Amsterdam haar voorstel voor nieuwe erfpachtvoorwaarden kenbaar gemaakt. Tevens heeft ze de mogelijkheid aangeboden voor consultatie (op 30 mei j.l.) en inspraak (tot 10 juni a.s.).

Maak daar allen gebruik van! 

Uw vereniging heeft een protestbrief geschreven over de voorstellen. Deze kan ook door individuele bewoners gebruikt worden om hun mening kenbaar te maken op de site van de gemeente.

De gemeente Amsterdam wil de erfpacht gebruiken als een melkkoe zegt Maarten Feilzer in het Parool van 3 juni 2013.

Michael Elbers, communicatiemedewerker Bureau Erfpacht, verwoordt in onderstaand artikel de zienswijze van de gemeente Amsterdam betreffende de voorgestelde herziening van het erfpachtstelsel.

Het college van Amsterdam stelt voor het erfpachtstelsel op een aantal punten ingrijpend te verbeteren. In het voorstel staat dat de canon, de vergoeding voor het gebruik van de grond, wordt gewijzigd op het moment van verkoop van de woning. De hoogte van de canon zal bepaald worden aan de hand van de verkoopprijs van de woning. De woningeigenaar heeft zo gedurende de woonduur duidelijkheid over de hoogte van zijn erfpachtcanon. Bovendien is de hoogte van de erfpachtcanon voorspelbaar voor iemand die een woning wil kopen.

De gemeenteraad van Amsterdam vergaderde 26 september over het erfpachtstelsel in Amsterdam. Het CDA heeft een studie laten doen waarin wordt toegelicht waarom zij een onderzoek wil laten verrichten naar “de economische machtspositie van de gemeente Amsterdam als erfpachter” met de vraag “of de gemeente Amsterdam handelt in strijd met het mededingingsrecht en of regulering door de NMa”.


 CDA onderzoek naar de economische machtpositie van de gemeente

Erfpacht onderzoek in de pers

 

De economische crisis leidt onder meer tot waardemindering van de huizen. Ook andere factoren spelen een rol bij die waardevermindering. Eén zo’n belangrijke factor is de erfpacht. Het is daarom van belang dat de gemeente Amsterdam het erfpachtstelsel herziet. Geerdinkhoffer Gerard Marinus heeft daar uitgesproken ideeën over.

Op de algemene ledenvergadering van 2004 heeft het bestuur toegezegd, naar aanleiding van een vraag van een van u, een kort historisch overzicht te maken van de erfpacht en Geerdinkhof.