De gemeenteraad van Amsterdam vergaderde 26 september over het erfpachtstelsel in Amsterdam. Het CDA heeft een studie laten doen waarin wordt toegelicht waarom zij een onderzoek wil laten verrichten naar “de economische machtspositie van de gemeente Amsterdam als erfpachter” met de vraag “of de gemeente Amsterdam handelt in strijd met het mededingingsrecht en of regulering door de NMa”.


 CDA onderzoek naar de economische machtpositie van de gemeente

Erfpacht onderzoek in de pers