Michael Elbers, communicatiemedewerker Bureau Erfpacht, verwoordt in onderstaand artikel de zienswijze van de gemeente Amsterdam betreffende de voorgestelde herziening van het erfpachtstelsel.

Het college van Amsterdam stelt voor het erfpachtstelsel op een aantal punten ingrijpend te verbeteren. In het voorstel staat dat de canon, de vergoeding voor het gebruik van de grond, wordt gewijzigd op het moment van verkoop van de woning. De hoogte van de canon zal bepaald worden aan de hand van de verkoopprijs van de woning. De woningeigenaar heeft zo gedurende de woonduur duidelijkheid over de hoogte van zijn erfpachtcanon. Bovendien is de hoogte van de erfpachtcanon voorspelbaar voor iemand die een woning wil kopen.

Verbeteren erfpachtvoorwaarden
De meeste woningen in Amsterdam staan op erfpachtgrond, voor die grond betaalt de gebruiker een vergoeding aan de gemeente, de erfpachtcanon. In maart 2012 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de wenselijkheid van een erfpachtstelsel voor de stad bekrachtigd. Tegelijkertijd constateerde de gemeente dat het stelsel in zijn huidige vorm niet langer voldeed aan de eisen van de moderne tijd. Met dit voorstel wil de gemeente een aantal erfpachtvoorwaarden verbeteren en daarmee het stelsel eenvoudiger maken voor alle koopwoningen op erfpacht.

Kenmerken nieuwe erfpachtvoorwaarden
De tijdvakken van 50 of 75 jaar verdwijnen. De canon (vergoeding) wordt in plaats daarvan herzien wanneer de woning van eigenaar verandert. De hoogte van de canon wordt op dat moment vastgesteld aan de hand van de (ver)koopprijs. Daarvoor wordt een heldere formule ontwikkeld waarmee iedereen zelf de hoogte van de canon kan uitrekenen. De canon wordt daarna jaarlijks geïndexeerd (aangepast aan de inflatie), tot de woning weer verkocht wordt.

Zekerheid
Op deze manier heeft de erfpachter zekerheid over de hoogte van de canon voor de hele periode dat hij in hetzelfde huis woont. Voor nieuwe kopers is het bij aankoop van de woning meteen duidelijk wat de bijbehorende canon zal zijn. Het schokeffect bij het einde van een tijdvak – waarbij de canon na vijftig jaar soms in één keer tien keer hoger werd – verdwijnt. De hoogte van de canon blijft ook beter in de pas lopen met de werkelijke waarde van de grond. Deze wordt immers elke keer aangepast als een woning verkocht wordt. Dat is gemiddeld eens per negen jaar (gemiddelde woonduur in Amsterdam).

Geen hogere kosten
De wijziging in het stelsel leidt voor de zittende erfpachter niet tot hogere kosten en niet tot een hogere erfpachtcanon. Overgang is een keuze voor de erfpachter. De gemeente kan en zal de nieuwe voorwaarden niet opleggen voor erfpachters met een lopend tijdvak. De mogelijkheid tot overstappen wordt wel aangeboden.

Consultatieronde
De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend. Het college wil daarom graag de reacties van erfpachters en andere betrokkenen horen. Dat gebeurt tijdens de consultatieperiode die van 22 mei 2013 tot 10 juni 2013 loopt. Op basis van deze eerste reacties zal het voorstel verder worden uitgewerkt in nieuwe erfpachtvoorwaarden. De nieuwe erfpachtvoorwaarden zullen vervolgens officieel voor inspraak worden vrijgegeven.

U kunt op 3 manieren uw mening geven: mondeling, schriftelijk en online. Op 30 mei is er een bijeenkomst waar u uw mening kunt geven. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Achtergrondinformatie

Reacties   

#2 Janneke de Vries 19-07-2013 15:03
De heer Elbers geeft een gekleurde voorstelling van zaken. Een jaarlijks geïndexeerde canon biedt absoluut geen zekerheid over toekomstige woonlasten. De voorheen vijfjaarlijkse canonaanpassing en in Geerdinkhof leidden tot torenhoge erfpachtcanons. Tijdens de informatiebijee nkomst kon de wethouder niet aangeven volgens welke formule de waarde van de erfpachtgrond zou worden bepaald want dat was te technisch. Een eenvoudige formule zal dat dus wel niet worden. Dat geldt ook voor de vaststelling van de canon, na de herwaardering, op basis van vastgoedrente. Ook daarvoor zal een formule worden gehanteerd, die het grondbedrijf in de informatieronde nog niet bekend wilde maken. Hoezo een eenvoudige en transparante formule volgens welke koper en verkoper zelf kunnen berekenen wat de canon in het eerste jaar na verkoop zal zijn. Daarvan is in de nu aangenomen voorstellen geen sprake.
Citeer
#1 Ed Peereboom 03-06-2013 22:34
Dit artikel is propaganda van de gemeente Amsterdam, immers geschreven door de communicatiemed ewerker van de gemeente Michael Elbers.
Lees ook pagina 30 van Het Parool 3 juni 'Erfpachtplan gemeente deugt niet'.
Citeer