Op 22 mei jl. heeft de gemeente Amsterdam haar voorstel voor nieuwe erfpachtvoorwaarden kenbaar gemaakt. Tevens heeft ze de mogelijkheid aangeboden voor consultatie (op 30 mei j.l.) en inspraak (tot 10 juni a.s.).

Maak daar allen gebruik van! 

Uw vereniging heeft een protestbrief geschreven over de voorstellen. Deze kan ook door individuele bewoners gebruikt worden om hun mening kenbaar te maken op de site van de gemeente.

Reacties   

#1 Ed Peereboom 06-06-2013 23:01
Voortreffelijke reactie! Ik heb de volledige reactie overgenomen en op persoonlijke titel doorgegeven via de site van de gemeente. Ik zal ook het gemeenteraadsli d van de politieke partij van mijn keuze hierover informeren. Als iedereen dat doet ontstaat een stevige maatschappelijk e druk om de plannen te schrappen en in overleg met betrokkenen een voorstel te concipiƫren dat recht doet aan alle betrokken partijen.
Citeer