Koen de Lange, voorzitter van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (Seba) vindt (in het Parool d.d. 26 juni) dat het rampzalige voorstel van Maarten van Poelgeest gestopt moet worden. Daarom wil de stichting dat er een referendum over het nieuwe erfpachtsysteem wordt gehouden en probeert voor 1 juli de benodigde 1200 handtekeningen te verzamelen. Zie ook: www.erfpachtinamsterdam.nl

Erfpacht koen de lange