U heeft vast gehoord over de voorgenomen plannen van de gemeente Amsterdam om het erfpacht stelsel te veranderen. Het bestuur van Groot Geerdinkhof heeft, in samenwerking met een aantal bewoners, een reactie gestuurd. In het najaar zal er de mogelijkheid zijn om via de inspraak uw mening kenbaar te maken.

Het bestuur nodigt u uit om mee te denken, initiatieven te nemen. Dit gaat ons allemaal aan.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen vraagt het bestuur uw mening over het volgende. De grondprijs voor een m2 in Zuidoost bedraagt momenteel 177 euro. Het bestuur overziet momenteel nog niet wat dat betekent voor onze erfpachtcontracten, afgekocht of niet-afgekocht. Heeft u kennis van deze materie? Heeft een van u ervaring met het recentelijk aanvragen van een nieuwe offerte voor de erfpacht? Neem contact op met het bestuur, zodat we ook als vereniging onze stem kunnen laten horen.

Meer informatie...