Amsterdam stevent af op een referendum over de herziening van het erfpachtstelsel. Ton Damen (Het Parool) bericht.

Erfpacht referendum