Ruim 7.400 Amsterdammers hebben de petitie Referendum Erfpacht inmiddels ondertekend. De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft uw hulp echter nodig om de gemeentelijke erfpachtplannen te kunnen stoppen. Voor eind oktober hebben ze 27.000 handtekeningen nodig!
SEBA vraagt u om zelf en (nog tenminste) vier kiesgerechtigde Amsterdammers in uw directe omgeving de petitie te laten ondertekenen. Voor ondertekening hoeft iemand zelf geen (mede)huiseigenaar te zijn!

Belangrijk is dat men de persoonlijke gegevens die worden gevraagd, via de link in de bevestigingsmail van Petities.nl, volledig invult. Alleen volledig ingevulde steunbetuigingen tellen mee! De persoonlijke gegevens (naam, adres en geboortedatum) worden uitsluitend door de kiesraad gebruikt om vast te stellen of de ondertekenaar kiesgerechtigde in Amsterdam is.
Als minimaal 27.000 Amsterdammers de petitie ondertekenen, komt er een referendum. De Gemeenteraad moet dan rekening houden met de bezwaren van de ondertekenaars. Dit kan leiden tot aanpassing van de plannen voor het erfpachtsysteem. Met deze link kunt u de petitie ondertekenen.

 

Waarom een referendum over erfpacht in Amsterdam?

Op 3 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam de uitgangspunten voor een nieuw erfpachtsysteem vastgesteld. De gemeente heeft haar plannen onvoldoende onderbouwd en onderzocht. Voor huiseigenaren zullen de voorstellen slecht uitpakken. De kans is groot dat de canonkosten over een periode van vijftig jaar met tientallen procenten zullen stijgen. Het is niet van deze tijd dat de gemeente kiest voor een systeem waarbij ze maximaal profiteert van de waardestijging van een woning. Een woning is de belangrijkste investering van een huishouden. De erfpachtcontracten moeten dan ook duidelijk en veilig zijn, zodat de woonlasten over een langere periode voorspelbaar zijn. De nieuwe erfpachtplannen voldoen hier niet aan, waarbij bestaande woningeigenaren extra getroffen worden. Ook Vereniging Eigen Huis heeft bezwaar gemaakt tegen de gemeentelijke plannen en ondersteunt dit referendumverzoek.

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) verzet zich tegen de plannen. Zij is daarom een petitie gestart om een referendum af te dwingen. SEBA wil contractuele duidelijkheid met een eerlijke verdeling van waardeverandering tussen erfpachter en gemeente en de introductie van een kooprecht van de grond (blote eigendom) voor de erfpachter. Meer informatie kunt u vinden op www.erfpachtinamsterdam.nl

Met uw gift (geld of tijd) wordt de website beter. Zie http://petities.nl/doneren voor details.