WE HEBBEN UW HULP NODIG OM DE GEMEENTELIJKE ERFPACHTPLANNEN TE KUNNEN STOPPEN DOOR EEN REFERENDUM AF TE DWINGEN.

VOOR 25 NOVEMBER ZIJN HIER 27.000 HANDTEKENINGEN VOOR NODIG.

Ruim 12.500 Amsterdammers hebben de petitie voor een referendum over erfpacht in Amsterdam inmiddels ondertekend. Uw hulp is nu nodig!

MET DEZE LINK KUNT U DE PETITIE ONDERTEKENEN

Op 3 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam de uitgangspunten voor een nieuw erfpachtsysteem vastgesteld:

• De gemeente heeft haar plannen onvoldoende onderbouwd en onderzocht. Voor huiseigenaren zullen de voorstellen slecht uitpakken.

• De kans is groot dat de canonkosten over een periode van vijftig jaar met tientallen procenten zullen stijgen.

• Het is niet van deze tijd dat de gemeente kiest voor een systeem waarbij ze maximaal profiteert van de waardestijging van een woning.

• Een woning is de belangrijkste investering van een huishouden. De erfpachtcontracten moeten dan ook duidelijk en veilig zijn, zodat de woonlasten over een langere periode voorspelbaar zijn. De nieuwe erfpachtplannen voldoen hier niet aan, waarbij bestaande woningeigenaren
extra getroffen worden.

• Ook Vereniging Eigen Huis heeft bezwaar gemaakt tegen de gemeentelijke plannen en ondersteunt dit referendumverzoek.

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) verzet zich tegen de plannen. Zij is daarom een petitie gestart om een referendum af te dwingen. SEBA wil:

• Contractuele duidelijkheid met een eerlijke verdeling van waardeverandering tussen erfpachter en gemeente, en

• De introductie van een kooprecht van de grond (blote eigendom) voor de erfpachter.

Onderteken de petitie tegen het erfpachtsysteem

Als voor 25 november minimaal 27.000 Amsterdammers de petitie ondertekenen, komt er een referendum. De Gemeenteraad moet dan rekening houden met de bezwaren van de ondertekenaars. Dit kan leiden tot aanpassing van de plannen voor het erfpachtsysteem. Op 4 oktober heeft burgemeester Van der Laan bekend gemaakt dat er voldoende handtekeningen zijn verzameld voor het inleidend
referendumverzoek (6.916 geldige steunbetuigingen). Of er daadwerkelijk een referendum komt ligt nu in de handen van de Amsterdammers.

ALS U ZELF AL GETEKEND HEEFT, VRAGEN WIJ U OM NOG 4 KIESGERECHTIGDE AMSTERDAMMERS IN UW DIRECTE OMGEVING DE PETITIE TE LATEN ONDERTEKENEN. DIT KAN BIJVOORBEELD UW PARTNER, BUURMAN/-VROUW, COLLEGA OF KENNIS ZIJN. Voor ondertekening hoeft iemand zelf geen (mede) huiseigenaar te zijn!

Meer informatie kunt u hier vinden.

ALVAST HARTELIJK DANK!

Koen de Lange

Voorzitter Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA)