Erfpacht concept startdocument eeuwigdurende erfpacht

Het concept startdocument over eeuwigdurende (inplaats van voortdurende) erfpacht is hier te vinden.

Het bestuur ontvangt graag commentaar en/of informatie van de bewoners m.b.t. dit document.