In de Nieuwsbrief van de Werkgroep Monitoring van de RAVON, Meetnet reptielen (nr. 31, winter 2004/2005), stond een bericht waaruit blijkt dat de Bijlmerweide niet alleen doorgangsgebied is voor de ringslang maar inmiddels ook voortplantingsgebied. Het Meetnet Reptielen is een langlopend monitorproject van de Ravon Werkgroep Monitoring in samenwerking met / met subsie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Expertise Centrum-LNV en de Universiteit van Amsterdam.