In de Bijlmerweide, achter Geerdinkhof, huist een populatie ringslangen. Al van oudsher komen ringslangen voor in dit gebied, zij hebben zich verspreid langs de oevers van het IJsselmeer vanaf Muiderberg richting Amsterdam.

Deze slangen kunnen een aanzienlijke lengte van meer dan een meter bereiken, maar zijn schuw en vluchten al snel. Ringslangen zijn niet giftig zullen nooit bijten. Ringslangen kun je aantreffen in gebieden waar voedsel, voortplanting en winterverblijven voorhanden zijn. Onze populatie ringslangen vormt een onderdeel van de Amsterdamse ringslangpopulatie, die voornamelijk voorkomt langs de oevers van het IJmeer en de natte gebieden er omheen. (dus ook rondom Diemen en Weesp) Zij voeden zich met kikkers, padden en salamanders. De slangen worden ook regelmatig gezien in de tuinen van Geerdinkhof waar ze dus de vijvers afzoeken naar kikkers en salamanders. Tot voor kort was niet met zekerheid vastgesteld of de ringslangen van de Bijlmerweide zich hier ook zouden voortplanten. De ringslangen van de Bijlmerweide worden al enkele jaren gevolgd en geteld door de afdeling populatiebiologie van de Universiteit van Amsterdam en ik werk daar als vrijwilliger aan mee.

Ik was dan ook zeer geïnteresseerd in het verhaal van een buurtbewoner die regelmatig slangen rondom zijn composthoop in de tuin had gezien. Ringslangen gebruiken deze composthopen om eieren in af te zetten. De broei in zo'n hoop verhoogt de temperatuur tot ongeveer 26 graden, de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van eieren van de ringslang.

Op 14 oktober 2004 heb ik deze composthoop doorgespit en trof daarin twee legsels aan; een van 25 en een van 22 eieren. Alle eieren, op 1 na, waren uitgekomen. Op bijgaande foto's ziet U de composthoop, half onder de struiken.
De hoop is natuurlijk hersteld en kan deze zomer weer worden gebruikt door de ringslangen.
Heeft U ook een composthoop in de tuin en wilt U weten of die is gebruikt door ringslangen of wilt U een composthoop aanleggen en wilt U meer informatie dan kunt U bellen met Ruud Wolterman (6004155).