Op donderdag 30 november jl. zijn de verlaagde Bijlmerdreef en ’s Gravendijkdreef officieel geopend door het planten van de laatste dreefboompjes door hoogwaardig-heidsbekleders.

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, mevr. Verdonk, was aanwezig en het bestuur had een uitnodiging gekregen om bij de onthulling van “onze boom” ook wat woorden te spreken. Los van het tijdstip (de meeste bestuursleden werken overdag) hebben we laten weten dat het voltallige bestuur van mening is dat we hier niet aan meedoen. We zijn van mening dat het toch van weinig inlevingsvermogen aan de kant van het stadsdeel getuigt als deze het lef heeft om, na de grootschalige kap en de totale afwezigheid van communicatie, ons uit te nodigen voor het planten van een paar sprietjes. We juichen uiteraard elke nieuwe aanplant toe, maar dit was iets te veel van het goede. We gaan er van uit dat u begrip voor dit standpunt heeft. Onderstaande foto van de begroeiing langs de dreef vlak voor verlaging en kap zegt genoeg.