Vorig jaar kwam ons stadsdeel met een onzalig idee om geld te besparen: het 'Grasplan'. De gedachte was om in allerlei perken in Zuidoost struiken te rooien en te vervangen door... gras. Daar kun je twee keer per jaar een maaimachine overheen jagen en klaar is Kees. Geen roedel schoffelaars meer, die daar maar dagenlang op hun gemakje de bladeren staan weg te harken en onkruid verwijderen.

In totaal moet volgens het plan 30.000 m2 aan struiken worden weggehaald, met als besparing een ton per jaar aan groenonderhoudskosten. Ter verzachting stelde het stadsdeel dat het slechts om 8% van het totale areaal aan struiken gaat. En de woonwijken zouden worden ontzien, om 'de groenbeleving van de burger zoveel mogelijk in stand te houden'. In dezelfde alinea wordt vervolgens voorgesteld om in Geerdinkhof, Kantershof en Gein de struiken te vervangen door 'ruw gras'. Dit zou dan ook nog eens 'de natuurwaarde verhogen', want zo'n perceel met ruw gras wordt aangeduid als 'vlindercorridor'.
Maar dan wel zonder krentenboompjes en andere karakteristieke heesters die het voorjaarsgevoel in Geerdinkhof altijd zo mooi onderstrepen. En zonder de gevarieerde aanplant in het eerste stuk van de Geerdinkhofweg. Dat was eigenlijk al niet meer dan een schamel goedmakertje voor de gerooide bomen op de taluds van deze voormalige dreefafrit... Zonder enige visie aangeplant met wat restjes van de kwekerij, maar wel honderd keer beter dan een kaal stuk gras bedekt met zwerfvuil. Zo kom je toch gewoon van de regen in de drup?

Het stadsdeel stuurde het voorstel voor inspraak naar diverse buurtbeheeroverleggen, waarbij de mogelijkheid van alternatieven werd opengelaten. Ons bestuur klom uiteraard in de pen om het plan af te schieten (zie brief hieronder). Ook anderen dachten na over een alternatief, zoals onze groenactivist Ruud Wolterman. Hij zag een reportage over groenzelfbeheer in Almere
en stelde de vrijwilligersclub uit onze wijk voor het groen zelf te gaan beheren. Verschillende bewoners reageerden hier al enthousiast op.

De stadsdeelraad heeft het Grasplan inmiddels aangenomen. Er schijnt nog wel nagedacht te worden over de mogelijkheid van bewonerszelfbeheer. Vanzelf, want dat kost niets.
Hoe dan ook, we zouden toch gek zijn als we weer zo´n kaalslag over ons heen lieten komen? Voelt u ook voor zelfbeheer als er niets anders op zit? Meld u dan aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Brief van het bestuur aan DB stadsdeel

Geacht college,

Betreft: concept Grasplan 2012

Bovengenoemd concept van 28 maart jl. hebben wij binnen ons bestuur en met een aantal leden besproken en we hebben op dit concept de volgende bezwaren:

  1. Zolang de definitieve inrichting van de NO-zijde van de 's Gravendijkdreef nog niet is gerealiseerd moeten we geen wijzigingen in de groene beplantingen/infrastructuur willen aanbrengen.
  2. Een vlindercorridor is reeds aanwezig in Geerdinkhof en omstreken i.v.m. de aanwezigheid van krentenbomen. Haal je deze weg, dan verdwijnen ook de vlinders.
  3. Tot nu toe wordt het bijhouden van perken en gras uitgevoerd door medewerkers van de stichting Pantar. Naar onze mening is deze arbeid gratis, omdat er geen loon wordt uitgekeerd aan deze medewerkers. Dus hoe wilt u € 100.000,-- besparen?
  4. Het groen van Geerdinkhof is ooit ontworpen door een heel team van tuin- en landschaparchitecten, dat rekening hield met de opzet van ons karakteristieke woongebied. De manier waarop het groen is aangelegd past in de huidige vorm van ons gebied en heeft voor ons belangrijke meerwaarde. Met de verkoop van de vrije kavels en de bebouwing die daar onderdeel van is, hoort inderdaad een nieuw groenplan. De gehele entree van onze wijk wordt dusdanig aangetast dat er een goed doordacht groenplan moet komen en niet een bezuinigingsmaatregel die ons onder het mom van "ecologisch verantwoord" wordt opgedrongen.
  5. We zijn tegen bezuinigingen in de beplanting in de hele entree van Geerdinkhof, zoals op de kaart nrs. 19 en 20 is aangegeven. Het is een onzalig plan dat de herbeplanting in strook 20 (sinds de herbestrating 10 jaar geleden vervangen onder het mom van veiligheid) en de nagenoeg recente beplanting van strook nr. 19 (geplant na de verlaging van de dreef en ontsluitingsweg) worden weggehaald en vervangen door wilde grasstruiken. Geen onderhoud werkt verloedering in de hand, terwijl de entree nu een prettige uitstraling heeft, juist door de redelijke beplanting.
  6. De afgelopen weken werden wij in Geerdinkhof geconfronteerd met het groenonderhoud door medewerkers van de Pantar stichting. Vier tot vijf mannen lopen een beetje te schoffelen, met elkaar te praten, maar we zien ze ook regelmatig koffie drinken en pauzeren in/bij de groene werkkeet, die inmiddels al weer is besmeurd met graffiti. Dit is geen reclame voor onze wijk! En we vragen ons af of het totale groenonderhoud niet binnen één week gerealiseerd kan worden in plaats van tussen de vier en zes weken. Hier zit een bezuinigingsmogelijkheid in van zelfs méér dan
    € 100.000,-- !

Concluderend stellen wij vast dat wij de voorstellen vervat in het concept Grasplan 2012 om bovengenoemde redenen afwijzen. Niets liever willen wij meedenken met het stadsdeel ten aanzien van (groen)onderhoud in onze wijk, maar de vlindercorridor als enige door het stadsdeel voorgedragen alternatief voor de huidige begroeiing wijzen wij af.

Wij vertrouwen erop dat u onze argumenten serieus neemt en wachten uw verdere berichtgeving af.