Het voorbereidende werk voor de bouw van huizen in de 'Droomzone' bij Geerdinkhof is in volle gang. Langs de dreef zijn hekken rondom het bouwterrein geplaatst en er is nu een noodvoorziening voor voetgangers gemaakt.

Half november gingen heipalen de grond in. Wat een lawaai! Alsof de palen in onze achtertuin geplaatst werden. Veel scheelt het ook niet. De palen staan in een diepe geul, op circa 1,50 m afstand van onze tuin. Ze zijn het fundament voor een stenen muur, de erfafscheiding van de toekomstige Droomzone-woningen. Gebruikmaken van onze achterdeur vraagt enige voorzichtigheid. Wie na het openen van de deur een te grote stap neemt, zakt zo'n anderhalve meter de diepte in en belandt tussen de heipalen.

Brief over berk
De berk, pal achter onze tuin, mocht tot onze verbazing maar vooral tot onze vreugde, blijven staan. Tot die woensdag kort geleden... Bij onze thuiskomst vroeg in de avond vonden we een brief van het Stadsdeel op de deurmat. Een brief met daarin een verklaring over de noodkap van een boom achter nummer 17. Onze berk! Geveld! De boom die door zijn hangende takken wel wat weg had van een uit de kluiten gewassen treurwilg. Een boom waar vogels, het liefst met veel tegelijk, boven in de top zaten en zongen. Dat de berk moest wijken is niet verbazingwekkend. Een grote boom die breed en ondiep wortelt en op een smal pad staat, moet bij graaf-, hei- en bouwwerkzaamheden wel problemen opleveren.

Zoethoudertjes
Wel verbazingwekkend is dat het Stadsdeel in de brief van die bewuste woensdag stelt dat het getracht heeft de boom te sparen. Voor wie bekend is hoe een berk wortelt en hoeveel ruimte hij nodig heeft, moet het van meet af aan duidelijk zijn geweest dat de boom de werkzaamheden zou stagneren. Bovendien, als behoud van de boom zo hoog in het vaandel stond, waarom dan geen poging gedaan hem uit te graven en elders te herplanten? Het ogenschijnlijk willen behouden van de boom komt over als een van de meerdere 'zoethoudertjes' die het stadsdeel in de afgelopen jaren aan Geerdinkhof gepresenteerd heeft.

De boom die het voorzag...
Praten over bomen roept herinneringen op aan jaren geleden. Er stonden toen veel bomen achter ons huis. Een daarvan was wel heel bijzonder: een boom met een gezicht! Een nors gezicht, met recht een oude knar. Hij hoorde bij de eerste van de vele bomen die in 2005 ten behoeve van de uiteindelijke 'Droomzone' gekapt werden. Begrijpelijk dus, dat norse gezicht.