Naaktslak: de familie van de Gastropoda, dat zoveel betekent als 'over de buik bewegend' (gaster is buik, maag, poda is voet).
En mocht u last hebben van een invasie - door natte zomers voelen ze zich héééérlijk, vandaar…

Van alle slakkensoorten leeft maar een beperkt deel op het land, de meeste leven in het water. De vraatzuchtigste is de akkeraardslak (Limax agrestis), De naaktslak een bekend, maar onwelkom dier in tuin en veld met een grote vraatzucht. Met hun krachtige rasptong vreten ze zich overal doorheen, door aas, paddenstoelen en plantenweefsels, inclusief granen, klaver, wortelgewassen en aardappelen. Naaktslakken kunnen half hun lichaamgewicht verorberen in vierentwintig uur tijd! De ongeveer twintig soorten die in Nederland voorkomen, zijn slakken zonder huisje of ze hebben een zeer kleine schelp. Ze leven op vochtige plaatsen en komen alleen 's nachts of op regenachtige dagen te voorschijn.
Een naaktslak heeft reukorganen in zijn voelhorens en is daardoor in staat op een meter afstand voedsel te ontdekken. Ofschoon ze hermafrodiet (tweeslachtig) zijn, bevruchten ze zichzelf zelden en paren doorgaans met elkaar. Aan de paring gaat een balts vooraf, die ingewikkeld is. Ze kronkelen om elkaar heen waarbij ze elkaar belikken en elkaars slijm eten, daarna wisselen ze zaad uit. Onder stenen of op andere vochtige plaatsen worden eitjes in groepen afgezet.

In vierentwintig uur tijd kan een naaktslak minstens vijftig procent van haar/zijn lichaamsgewicht eten. Bij warm en vochtig weer kunnen ze dan ook een ware plaag vormen.
Nadat mijn ruwharig dwergteckel Loekie een vergiftiging opliep door het eten van (m.b.v. slakkenkorrels) gedode slakken, ben ik zo geschrokken, dat ik naar alternatieven ben gaan zoeken om het slakkenprobleem in de tuin op te lossen.
Met nematoden kunnen naaktslakken doeltreffend in de grond bestreden worden. Nematoden zijn kleine aaltjes van één millimeter lang die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Zij gaan in de grond zelf op zoek naar de slakken, dringen deze binnen en scheiden er een bacterie af. Kort na aantasting stopt de slak met vreten. Een aangetaste slak is te herkennen aan een typische zwelling achter zijn kop. Na een à twee weken zullen de slakken sterven en gaat een nieuwe generatie nematoden op zoek naar een nieuwe prooi. Eén toepassing van nematoden garandeert een werking van minimaal zes weken. De bodem moet wel voldoende vochtig zijn en een temperatuur van minimaal vijf graden hebben. De nematoden zijn volkomen onschadelijk voor de mens, het gewas en andere dieren en kunnen zelf geen plaag vormen.
In april worden de eerste eitjes in hoopjes van twintig tot dertig vlak onder het grondoppervlak gelegd. Een slak kan tot vijfhonderd eitjes leggen. De eitjes zijn wit doorschijnend. Drie weken later komen de eitjes uit en twee maanden later zijn de slakken volwassen. De slakken paren meestal in het voor- en najaar.

Oplossingen

Er zijn een aantal manieren om schade aan uw gewassen en planten door slakken te voorkomen:
• Lok met behulp van bijvoorbeeld een schaaltje bier zoveel mogelijk slakken, verzamel en verwijder ze.
• Ontzeg de slakken de toegang tot uw moestuin of border door de grond eromheen zo ruw, droog en los mogelijk te maken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan kapotte eierschalen, kalk of zaagsel.
• Zorg dat uw tuin geschikt is voor de natuurlijke vijanden van de slak, zoals eksters, zanglijsters, merels, kraaien, padden, kikkers en egels.
• Strooi slakkenkorrels die geen gif bevatten.
• Veel mensen vragen zich af wat ze moeten doen met de verzamelde slakken. De meeste mensen weten dat het bekende ‘zout op slakken leggen’ effectief is, maar hebben moeite met deze langzame en pijnlijke dood. Er zijn zachtaardiger manieren om van de slakken af te komen.
• Informeer eens bij een natuurpark, soms willen zij de slakken hebben als voedsel voor hun dieren.
• Gooi de slakken in een houtwal of een bosje in de buurt. Daar komen genoeg dieren die een slak lusten.
• Gooi slakken levend in de compostbak of biobak. Ze zullen meehelpen om uw plantaardig afval om te zetten naar compost. Zorg wel dat ze niet uit de bak kunnen ontsnappen.
• Stop de verzamelde slakken in een zak en leg ze een paar uur in de diepvries. Door de lage temperatuur worden ze inactief en sterven een zachte dood.