Op verschillende plekken in de Bijlmerweide bloeit ieder jaar de rietorchis, ook op enkele veldjes op Bijlmerweide-Noord. Een van de voorwaarden voor deze orchis en allerlei andere wilde bloemen is natuurlijk dat ze zich alleen kunnen handhaven (en voortplanten) als ze gelegenheid wordt gegeven om na de bloei zaad te zetten en dit te verspreiden. Dat betekent niet te vroeg maaien.

Omdat de meeste wilde plantjes bloeien in mei en daarna zaad zetten, is het onverstandig om voor eind juni / begin juli te maaien. Dat is enige jaren goed gegaan, maar helaas is dit jaar, begin mei, een stevige maai-beurt uitgevoerd op de Bijlmerweide... weg alle orchideeën. Hopelijk komen ze volgend jaar terug voor een nieuwe kans.

Nu zijn wilde orchideeën beschermd bij de wet (rode lijstsoort) dus vond de vrijwilligersgroep van de Bijlmerweide het op z’n plaats om hiervan aangifte te doen bij de politie.

Omdat ondergetekende een weekje van huis was heeft Marjan Verjaal, samen met Yolanda Grift, die aangifte geregeld. Omdat ze hun komst hadden aangemeld had de politie zich goed voorbereid. Marjan en Yolanda werden te woord gestaan door twee agenten en een inspecteur van de AID (Algemene Inspectie Dienst). Na een omschrijving van de gebeurtenis is de hele club in een politieauto naar de plek des onheils gereden. Daar constateerde de inspecteur inderdaad dat er zeker veertien (14) orchideeën waren omgemaaid. Na het beantwoorden van allerlei vragen en het invullen van de benodigde papieren was de zaak geklaard (kost je wel een hele ochtend).

Daags na deze aangifte werd ik gebeld door het stadsdeel met een uitnodiging voor een gesprek. Dat vond 30 juni plaats.
We hebben afgesproken om een tweede overleg te plannen na de vakantieperiode. Dan praten we over het toekomstige beheer van de Bijlmerweide, want zoals u wellicht al wist, heeft het stadsdeel besloten dat de Bijlmerweide groen zal blijven (zie Structuurvisie Groen en Blauw).
En dat is toch goed nieuws!