De beheerder van het vogelasiel heeft met het waterschap afgesproken dat ze in de komende maand de beschoeiing hier en daar naar beneden drukken om onder andere te water geraakte egels te redden. Dat gebeurt met een machientje en dat zal ook over het gras rijden om de oevers te kunnen bereiken...

Hoe meer hoe beter en hoe zachter (natuurlijker) de oever hoe beter. Ook in Diemen zijn daarvan voorbeelden, waar men beschoeiing heeft weggehaald. Het levert een veel natuurlijker beeld op en is voor (onbedoeld) te water geraakte dieren veel makkelijker om er weer uit te klimmen. Bovendien scheelt het aanmerkelijk in onderhouds- en beheerskosten.