Fauna zelfbeheer plantsoen

Vindt u ook dat wij een mooie, groene entree van onze wijk hebben? Vindt u ook dat deze groene entree behouden moet blijven? Zoudt u ook graag aan het onderhoud van deze entree mee willen werken?

Afgelopen jaar ontstond er discussie onder de bewoners van onze wijk over de plannen van de deelraad om veel plantsoenen in ons stadsdeel om te vormen tot 'vlindercorridor', ook wel bekend onder de naam: 'het Grasplan'.
Het zou betekenen dat alle bomen en struiken langs onze toegangsweg en de hoofdrijbaan (het Geerdinkhofpad) worden verwijderd en worden vervangen door een kruidenvegetatie die dan één keer per jaar wordt gemaaid. Tijdens de algemene ledenvergadering bleek dat er grote weerstand was tegen deze plannen, maar bleek ook dat er best animo zou kunnen zijn om het plantsoen langs de Geerdinkhofweg zelf te gaan onderhouden.
Ik heb daarna contact opgenomen met ambtenaren van ons stadsdeel om dit onderhoudsplan voor te leggen.

Wijktuinieren
In eerste instantie paste dit idee niet helemaal in de plannen van het stadsdeel en werden we op 'on hold' gezet. Na de zomer werd opnieuw contact opgenomen en bleek dat de deelraad zeer welwillend staat tegenover participerende burgers. Er wordt nu door de deelraad gekeken hoe de inwoners van Zuidoost te betrekken bij allerlei buurtprojecten (burgerparticipatie staat hoog in het vaandel; het kost ook weinig).
Op de website van het stadsdeel is een pagina toegevoegd met de titel 'Wijktuinieren'. Via deze site heb ik aangegeven dat een aantal bewoners van Geerdinkhof graag hun eigen plantsoenen aan de toegangsweg wil onderhouden. Deze aanvraag is na enig aandringen gehonoreerd, maar allerlei details moeten nog wel uitgewerkt worden. Zo moet nog worden bezien of we gaan werken met eigen materieel zoals harken, schoffels en snoeischaren, of dat die kunnen worden verstrekt door het stadsdeel. De grove zaagwerkzaamheden zoals die iedere vier jaar plaatsvinden, zullen in ieder geval door het stadsdeel worden uitgevoerd.

Nuttig én gezellig
Belangrijk nu is om te zien hoeveel mensen in onze wijk mee willen doen met deze werkzaamheden.
Ik ga er vanuit dat we vier tot acht keer per jaar met een groep wijkbewoners dit onderhoud kunnen organiseren. Ik wil dan ook iedereen oproepen zich op te geven om een aantal middagen of ochtenden in het weekend dit onderhoud uit voeren. Als we dan ook nog een paar mensen bereid vinden om na afloop van zo'n werkbeurt koffie te zetten, of een pan soep te maken (in de winter), of een koud biertje te verzorgen (in de zomer), dan kunnen we met deze onderhoudsbeurten het nuttige met het aangename verenigen.

Dus jeuken uw groene buurtvingers ook? Lijkt het u leuk om enkele keren per jaar samen met de buren het groen langs onze weg te onderhouden? Meldt u dan aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wie doet er mee?