Het stadsdeel heeft een voorstel gedaan om op veel plekken in Zuidoost de beplanting te verwijderen en te vervangen door gras. Dit zou het stadsdeel een ton per jaar schelen aan groenonderhoudskosten. Ook in Geerdinkhof gaan er klappen vallen, langs Geerdinkhofweg en –pad. Bovendien wil men een ‘vlindercorridor’ ontwerpen. Naar aanleiding van dit plan hebben wij bij de bewoners geïnventariseerd wat zij van dit plan vinden en daaruit kwam naar voren dat wij van Geerdinkhof tegen dit plan zijn. Hier vindt u een afschrift van onze brief aan het stadsdeel.

Memo stadsdeel concept grasplan

Memo stadsdeel inspraak concept grasplan

Lijst van locaties

Kaart