Een geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met de centrale computer. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 21 vaste geluidmeetposten. Deze staan op daken van gebouwen of op de grond. In ZuidOost is één meetpost: nummer 20, gelegen bij Dubbelink 1.