Er komt een stopverbod op de Geerdinkhofweg en het Geerdinkhofpad. Bellen met de politie heeft nu zin, als er op deze wegen (i.v.m. school, etc. ) stilgestaan wordt.

Leefbaarheid stopverbod


In een memo aan de raadscommissie ROVB schrijft de Dienst Beheer en Handhaving het volgende:
 
Bij de behandeling van het raadsadres Groot Géerdinkhof in de raadscommissie IVI&V van 7 februari 2013 is gevraagd om alsnog in te gaan op vraag 6 van het raadsadres.
In het pre-advies zijn de vragen 5 en 6 in één antwoord samengevat. Daarbij is de wens van bewoners voor plaatsing van stopverboden op het Geerdinkhofpad en Geerdinkhhofweg over het hoofd gezien. Hieronder volgt het antwoord.

De afdeling verkeer van het stadsdeel heeft de situatie ter plekke onderzocht en ziet mogelijkheden voor plaatsing van stopverboden. Er kan op dit moment geen exacte datum voor plaatsing worden genoemd. Het streven is om voor de zomervakantie de borden te plaatsen.