Recentelijk is in het EG-buurt overleg vooral aandacht besteed aan het wijkbeheersplan voor het jaar 2005. In april is dit proces afgerond. Als u geïnteresseerd bent kunt u de definitieve versie van het wijkbeheersplan bij mij op vragen.

Het zal niemand ontgaan zijn: de verkeerssituatie in dit deel van zuidoost is problematisch aan het worden. Verkeersopstoppingen in de omgeving van Ganzenpoort (Bijlmerdreef, Elsrijkdreef en rotonde) veroorzaken zelfs een zeer onveilige situatie. Te denken valt aan de benodigde vrije doorgang voor politie, brandweer en ambulance. Om onze grote zorgen hierover kenbaar te maken is vanuit het bestuur een brief uitgegaan naar het stadsdeel. Aansluitend daarop is eveneens een brief over dit onderwerp opgesteld vanuit het EG-buurtoverleg. Toegevoegd werden in deze brief de volgende punten van zorg:

 • verkeersoverlast bij de aansluiting Elsrijkdreef/provinciale weg, met name tijdens de spits (suggestie rotonde)
 • verkeersoverlast op de ventwegen langs de Bijlmerdreef en Elsrijkdreef
 • teveel hoogteverschil tussen de voetpaden en het dreefniveau bij oversteekplaatsen op de Bijlmerdreef (onbegaanbaar voor rolstoelgebruikers e.a.)
 • verkeersoverlast door tijdelijke afsluitingen Karspeldreef en de A9

Uiteraard de vraag aan het stadsdeel hierop actie te ondernemen. We blijven alert op deze punten.

Terug naar Geerdinkhof. Een aantal buurtbewoners heeft Ankie Kaskens en mij de afgelopen maanden goed op de hoogte gehouden van hun wensen en klachten m.b.t. de woonomgeving. Dit stellen wij zeer op prijs. Blijft u dit vooral doen!
Inmiddels is Ankie Kaskens uit het bestuur gegaan vanwege een andere tijdsbesteding. We kunnen haar vanuit het bestuur nog wel benaderen voor wat klusjes. Voortaan kunt u dus contact opnemen met mij, en zonodig neem ik contact op met Ankie.

Geregeld zijn inmiddels de volgende zaken:

 • verzakte uitrit ter hoogte van nummers 484 t/m 576
 • herbeplanting plantvakken ter hoogte van nummers 365 t/m 386
 • zichtbaar maken parkeerbord ter hoogte van nr. 91
 • zichtbaar maken brandkraan ter hoogte van nr. 50

Met dhr. Paul Schrage van de wijkpost Egeldonk is onlangs een ronde door de buurt gelopen en zijn de volgende punten opgepakt:

 • kleine verzakking voetpad aan het einde van fietspad Geerdinkhofweg richting Veeneikbrug.
 • de enorme modderpoel vlak voor de Veeneikbrug (water komt over voetpad, hoge noodzaak aanpak is duidelijk bij dhr. Schrage!!)
 • parkeerverbod bij de papier- en glascontainer
 • herbeplanting in plantvak bij nummers 401 en 402
 • enkele stukjes openbaar groen bij de lage nummers waar in overleg met de betreffende bewoners naar gekeken zal worden
 • twee verzakkingen bij de inritten van garages bij de lage nummers

Voor de volgende vragen zal ik de komende periode de juiste verantwoordelijken bij het stadsdeel of andere instanties benaderen:

 • overvolle prullenbakken in het park tussen Geerdinkhof en Kantershof
 • ontbrekend bord bij de inrit van de nummers 484 t/m 576
 • ontbreken van een brievenbus bij de lage nummers
 • beveiligen van het speelplekje (glijbaan) voor de hele kleine kinderen tegen opdringerige ganzen aan de rand bij de lage nummers (verzoek plaatsen laag hekwerk en evt. extra speeltoestel)

Graag houd ik samen met u in de gaten of er iets met onze aanwijzingen gebeurt, dus laat het mij gerust weten als u merkt dat oplossingen te lang op zich laten wachten.