Op de enquete over de parkeerproblemen in Geerdinkhof hebben 88 leden gereageerd, dit is 20% van onze leden.

wijk huisnummers aantal
1A 001 - 078 6
1B 086 - 167 13
2A 171 - 246 21
2B 247 - 311 16
3A 313 - 394 4
3B 395 - 481 11
5 503 - 567 10
6 581 - 674 6
Overige (geen huisnummer ingevuld) 1
Totaal   88

De meest voorkomende klachten en gesignaleerde problemen in alle wijken zijn:

 • Veel parkeren vóór de garage in plaats van erin.
 • Parkeerplaatsen in Geerdinkhof worden vaak bezet door bewoners van de Garstkamp, de scholen, Gouden Leeuw en Groenhoven
 • Veelal worden garages gebruikt als praktijkruimten, belastingkantoren en voor taxibedrijven, waardoor de hierbij betrokken auto's op straat worden geparkeerd.
 • Diverse bewoners hebben 2 tot 3 auto's waardoor de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen wordt vergroot.

Conclusie:

De parkeerdruk is inderdaad de laatste jaren toegenomen door het aantal bedrijfjes, wat in onze wijk is gevestigd. Maar ook hebben de bewoners meerdere auto's gekregen, worden auto's vaker buiten de garage gestald en wordt Geerdinkhof als overloop van andere buurten gebruikt om de auto te parkeren.

Het bestuur van onze vereniging wilt de volgende stappen ondernemen:

 • Overleg met stadsdeel, hoe het parkeren in andere wijken zich ontwikkelt
 • Toetsen aan de parkeernota voor Zuidoost van twee jaar geleden.
 • Overleg met de buurtregisseur voor een plan van aanpak. (handhaving controle en bekeuring op die plekken in de wijk, waar het echt nodig is, waar gevaarlijke situaties ontstaan)
 • Overwegen of een blauwe zone instellen (max. 2 uur parkeren) voor alle openbare parkeervakken in onze wijk zinvol is
 • Zo ja, dan moeten er parkeerpasjes komen voor hen die geen garage hebben + een bezoekerspasje voor 2 auto's, te overhandigen aan de huiseigenaren
 • Ervoor pleiten bij Stadsdeel dat auto's voor de garages kunnen blijven staan
 • Overleg met onze buren, zoals de Garstkamp, de Santekraam en de Montessorischool, ook zij hebben last van de toenemende parkeerdruk