Een van de bestuursleden heeft op een woensdagochtend de nieuwe clusterplaatsen voor het huisvuil vergeleken met de huidige clusterplaatsen - dus die plaatsen waar op dat moment containers neergezet waren om te worden geleegd. De meeste vuilophaalpunten blijven gehandhaafd en op die plaatsen waar de containers niet geclusterd worden aangeboden, wordt een nieuwe clusterplaats aangewezen.

Het bestuur heeft op 13 december 2006 een zienswijze ingediend waarin we aandacht vragen voor de volgende punten:

  • Is er wel voldoende ruimte op de cluster-plaatsen voor alle containers? Zeker daar waar clusterplaatsen samengevoegd worden zodat de auto's niet meer achteruit hoeven te rijden
  • Daar waar de clusterplaatsen dicht bij de muren van onze huizen zijn gesitueerd hebben we gevraagd of deze iets verplaatst kunnen worden zodat grijpers de muren niet kunnen beschadigen.  Recentelijk is er een garagemuur beschadigd bij het ophalen van het huisvuil
  • We hebben opnieuw gewezen op het feit dat het teruggaan van twee naar een keer per week vuil ophalen niet heeft geleid tot een verlaging van de reinigingsrechten in onze wijk
  • En we hebben er op aangedrongen dat de bewoners die een nieuwe dan wel verplaatste clusterplaats voor hun deur krijgen hiervan apart van het stadsdeel bericht krijgen