Zoals u wellicht bekend is onze verenging bezig om de parkeerproblemen in onze wijk te onderzoeken en in overleg met politie en stadsdeel tot een oplossing te komen.

Hebt u er ook last van dat de ingang van uw hofje vaak wordt geblokkeerd door geparkeerde auto's, of voor uw garage of dubbel geparkeerd?
In het hofje (nr. 171 t/m 246) staan in de toegang de laatste tijd altijd drie auto's geparkeerd, los van de tijden van naar en van school brengen.
De buurtregisseur is hiervoor ingeschakeld door bewoners en hem is gevraagd of daar niet bekeurd kan worden, omdat vaak ons hofje geblokkeerd is, als er ook daar een vrachtauto stilstaat, om iets uit te laten.
Onze buurtregisseur is zelf, met nog enkele agenten, gaan kijken en kwam tot de conclusie dat deze situatie niet gevaarlijk is. Let wel, men mag daar niet parkeren, maar dat mag ook niet voor de garages van alle bewoners. Men kan niet een uitzondering maken: of iedereen die voor zijn/haar garage parkeert gaat op de bon, of niemand die buiten de parkeervakken staat geparkeerd.
Als er daadwerkelijk gevaar of hinder is voor een bewoner, dan kan deze altijd met de politie bellen (tel. 0900-8844) ook als u niet meer in of uit uw garage kunt komen met de auto.
Natuurlijk gaan wij verder met het stadsdeel in overleg, omdat deze met een nieuwe parkeernota bezig is.