In het laatste kwartaal van vorig jaar en in het voorjaar van dit jaar is in onze wijk een explosie aan graffiti overlast geconstateerd. Minimaal 15 woningen werden toen beklad. Hoe dat is gekomen, en waarom, is ons een raadsel. In ieder geval is de buurtregisseur ingeschakeld en beschikt hij over foto’s van alle bekladdingen. Naar de dader(s) wordt gezocht.

De getroffen bewoners hebben van ondergetekende allen een briefje ontvangen, met verzoek om de bekladding van hun eigendommen te laten verwijderen en we hebben vermeld het telefoonnummer van het graffiti verwijderingbedrijf, die regelmatig voor ons werkzaamheden uitvoert.
Als de graffiti wordt verwijderd door dit bedrijf, dan kunnen zij de getroffen muur meteen laten voorzien van een antigraffiti behandeling. Verder de suggestie om aangifte te doen bij de politie. Dit kan tegenwoordig telefonisch (via nr. 0900-8844)
Wij raden de getroffen bewoners aan de schade te claimen via hun opstalverzekering. Deze keert de schade uit (is al gebeurd in onze wijk) of niet, maar dat hangt van de voorwaarden af. Mocht u de schade niet uitgekeerd krijgen, dan kunt u altijd een beroep doen op uw bewonersvereniging.
Wij hebben op de afgelopen ledenvergadering de mogelijkheid besproken om alle graffiti in één keer te laten verwijderen door het graffitiverwijderingbedrijf.
De kosten zijn in zo’n geval lager, omdat het dan om een grote klus ineens gaat. Op basis van dit voorstel zijn twee mensen langs de getroffen bewoners gegaan en hebben medewerking gevraagd om dit in gang te mogen zetten en om een bijdrage te vragen in de kosten. Het viel op dat iedereen gaarne bereid is om aan de verwijdering van deze graffiti mee te werken.
U ziet het de vereniging wil u graag behulpzaam zijn bij het verwijderen en de kosten van verwijdering beperken zich dan tot een geringe bijdrage.
Maar zorgt u alstublieft dat uw woning en garage graffiti vrij blijven. We willen graag de netheid in onze wijk behouden. Mocht u graffiti op uw eigendommen constateren, dan gaarne ondergetekende bellen.
Mocht u een idee hebben wie deze graffiti spuiter is of deze graffitispuiters zijn, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden. Wij willen uiteraard proberen om alle gemaakte kosten te verhalen op de dader of daders.
Houd onze wijk schoon!