Bij het binnenrijden van Geerdinkhof staan links en rechts palen met verkeersborden. Deze borden geven resp. de maximum snelheid en een parkeerverbod buiten de daartoe aangegeven parkeerplaatsen aan voor heel Geerdinkhof.

 

 

Voorrangsregels

Al het verkeer op de Geerdinkhofweg(pad) en het belendende fietspad heeft voorrang boven het verkeer, dat uit de 'hofjes' komt. Deze kruisingen zijn aangegeven door grote schuine grijze betonnen stenen. Dit geldt voor zowel snel- als langzaam verkeer, te weten auto's, motoren, bromfietsers, -scooters, voetgangers en paarden. Laten wij vooral de brommobiles van De Garstkamp niet vergeten.

Indien de hiervoor genoemde grote schuine grijze betonnen stenen niet aanwezig zijn; dan gelden de normale voorrangsregels conform het wegenverkeersreglement. Enige voorbeelden hiervan zijn:

  • de toegang tot de lage nummers te weten de t-kruising bij de telefooncel
  • de parkeerlus bij de Montessori-school
  • de toegang tot De Garstkamp
  • de toegang tot de 'gele huizen'

Bij de toegang tot de verdere hoge nummers (laatste inrit zowel links als rechts) liggen de grote schuine grijze betonnen stenen over de geerdinkhofweg(pad).

De voorrang op het Ganzenhoef(fietspad) wordt bepaald door de bekende "haaientanden".

De 30-kilometerzone is in de plaats gekomen van het woonerf.