Stukje geschiedenis:
Dit traject is een jaar geleden begonnen, toen in januari 2007 het MTB, het milieu technisch bedrijf, (o.l.v. dhr. L. de Lange) een plan (voorstel) klaar had liggen ten behoeve van het clusteren van de inzameling. Het bestuur heeft het voorstel goed bestudeerd, onder meer door zelf de route na te lopen. Ook heeft het bestuur gepeild hoe de reacties waren op de informatieavond. Deze was voor alle buurtbewoners aan het begin van dit jaar georganiseerd door het MTB. De verslaglegging hierover is terug te vinden in het infobulletin van februari 2007.

Kort samengevat waren de reacties op dit plan:

 • Er wordt vooral gebruik gemaakt van clusterplaatsen die er nu ook al zijn, dus er verandert niet veel.
 • In enkele straten waar buurtbewoners per individueel huis hun container gewend waren voor de deur te zetten zou nu geclusterd gaan worden in de straat. Loopafstand overkomelijk.
 • De argumentatie van het MTB met betrekking tot de ARBO- wet werd begrepen.
 • Eén buurtbewoner had bezwaar tegen de nieuwe loopafstand, en 1 buurtbewoner noemde het risico van 31 een beschadigde muur ten gevolge van een clusterplaats bij haar woning
 • Het bestuur ontdekte nog enkele plekken waar het aantal containers teveel zou worden op 1 cluster of waar het risico ontstond dat een voetpad afgesloten zou worden.

Het bestuur heeft de punten die er toentertijd uitkwamen in een zienswijze verstuurd naar het stadsdeel, en ook een buurtbewoner heeft haar punt kenbaar gemaakt.

Daarna werd het eerst een tijdlang stil, totdat in mei een opvolgend beleidmedewerker van het MTB, dhr. L. Hesseling, contact met ons zocht. De tussenliggende tijdsperiode werd verklaard door ziekte van dhr. Hesseling. Het resulteerde in een afspraak in juni (met twee afgevaardigde bestuursleden), want dhr. Hesseling vond het belangrijk voldoende samenspraak te hebben met de (vertegenwoordiging van) bewoners bij de opstelling van dit plan.
Inmiddels bleek hij onze punten gelukkig heel serieus te hebben genomen en te hebben verwerkt in de aangepaste tekeningen, maar ook was er een geheel nieuwe versie van het plan voor het deelgebied bij de 500 en 600 nummers. Hierin waren voor het eerst echt grote afwijkingen te zien ten opzichte van de inzameling zoals die tot nu toe verloopt. Het MTB wilde een alternatief voor de inzameling in de straat tussen de 600 nummers, omdat deze problematisch verloopt. Dhr. Hesseling had als alternatief bedacht gebruik te gaan maken van het fietspad Ganzenhoef en het pad rondom de buurt, dus via het pad langs de Bijlmerweide weer terug naar de Geerdinkhofweg. Een aantal argumenten, die hij daarbij aangaf, kwamen bij ons steekhoudend over. Maar meteen hebben wij onze twijfels geuit over hoe de buurtbewoners, die te maken zouden krijgen met deze wijzigingen op dit nieuwe plan, zouden reageren. De negatieve kanten van dit plan hebben wij benoemd.
Het idee ontstond een informatie avond te organiseren, eventueel gekoppeld aan een burenborrel, zodat buurtbewoners direct zelf zouden kunnen reageren op de plannen. Vervolgens volgde weer een periode van geen voortgang, vanwege zomervakanties, ziekte, en het niet tijdig tot stand komen van de burenborrel. Omdat het zinvol leek een nieuwe afspraak te maken met dhr. Hesseling, waarbij de overige bestuursleden ook aanwezig zouden zijn, organiseerden wij nog een gesprek op 30 oktober jongst leden.

Punten uit overleg 30 oktober: Het gesprek heeft zich uiteindelijk vooral geconcentreerd op de grootste wijziging, die in het deelgebied van de 500 en 600 nummers.

 • We hebben duidelijk gemaakt dat wij zeer beslist niet gecharmeerd zijn van het feit dat vuilniswagens door het groen gaan rijden. Maar misschien denken niet alle bewoners daar hetzelfde over.
 • Het probleem is dat huidige, grote vuilniswagens nu achteruit de buurt met de 600 nummers inrijden, omdat ze - als ze er vooruit ingaan - niet kunnen keren. Daarbij worden er stoepranden kapot gereden en ze kunnen niet altijd overal bij. Het is bekend dat de ruimte krap is in die buurt
 • Een deel van het probleem komt volgens dhr. Hesseling omdat de bewoners niet in hun garage parkeren
 • We hebben die avond geconstateerd dat er al met de aanleg begonnen was voordat er inderdaad nog maar ergens een besluit genomen was. De betreffende ambtenaar wist te vertellen, dat hij nu ergens een potje gevonden had om alvast aan de aanleg te gaan beginnen - dan drukte het niet op zijn begroting.
 • Op die avond was de teneur dat er - binnen het kader dat de ambtenaar schetste - zo te zien geen andere oplossing was. We hebben die avond ook meegedacht met het stadsdeel, juist om er achter te komen welke alternatieven door het stadsdeel overwogen zijn:
  • Kleine wagens, die wel kunnen keren en in die buurt kunnen komen? Antwoord: is te duur. Je kunt je afvragen hoeveel duurder. Want we zijn tenslotte van 2 keer vuilophaal naar 1 keer vuilophaal 32 gegaan. Dat argument kwam bij dhr. Hesseling niet door.
  • Een contract met een andere partij afsluiten, die wel met kleine wagens komt? Dat kon volgens deze ambtenaar niet, want het stadsdeel heeft een "ophaalplicht"
  • Realiseren van paaltjes op verschillende plekken, zodat ook echt alleen maar de vuilniswagens door het groen over een voetpad gaan rijden? Dhr. Hesseling wilde zich daar hard voor maken. Maar na het gesprek volgde een mail van hem en is gebleken dat deze ambtenaar het nagevraagd heeft, en dat het niet kan. Dit punt hebben we bij deze oplossing echter wel hard aangezet. (En het staat uiteraard in schril contrast met de bekeuringen die voor het rijden over een voetpad gegeven worden.)
  • De clusterplaatsen voor allen langs de Geerdinkhofweg laten zetten kon niet, omdat dat blijkbaar een bepaalde wettelijke afstand te boven zou gaan.
 • Dhr. Hesseling heeft toegezegd alle buurtbewoners de tekeningen op papier te zullen toesturen. Ieder deelgebied de eigen clusterplaatsen.
 • Conclusies: het is moeilijk tot een eensluidend oordeel te komen, want de belangen van de verschillende buurtbewoners in het betreffende deelgebied kunnen uiteen lopen; en het is zaak dat er z.s.m. een informatieavond komt.

Tot slot.
In de loop van november blijken de voorbereidende werkzaamheden te zijn voortgezet. Terwijl er voor zover wij weten nog geen besluit ligt. Diverse buurtbewoners, met name aan de rand bij de Bijlmerweide, hebben hun onvrede bij ons geuit. Een buurtbewoner heeft zelf een gesprek aangevraagd bij dhr. Hesseling.
Als bestuur beraden wij ons op te nemen stappen. Om te beginnen heeft een ieder recht op informatie. Omdat deze nog altijd niet verstrekt is zullen wij de tekeningen in ieder geval vast op onze site plaatsen. En de informatie avond heeft natuurlijk onze aandacht.

Oproep aan buurtbewoners: Blijft u vooral reageren met uw mening over de situatie. U kunt dit doen per mail of telefonisch. Onze voorkeur heeft een mailbericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..