Afgelopen 19 november was er een bijeenkomst in de Nieuwe Stad. De zaal was redelijk gevuld. Als onafhankelijk voorzitter was ingehuurd de heer Frank Ratelband.

De eerste vraag is: Wat betekent voorspraak? Verdonk legt uit dat het een vooroverleg is voordat het een officieel traject ingaat. Men is al een tijdje bezig met o.a. enquêtes te houden. Er vindt nu nog éénmaal een check plaats voor de inspraak en voor de definitieve nota. Voor het stadsdeel in informatieve zin een zinvolle bezigheid.
Hoeveel enquêtes zijn er uitgezet en waar? Ook na de vraag hoe het dan in Geerdinkhof zit blijkt dat de enquêtes nog niet zijn uitgezet en dat ook Geerdinkhof nog zal worden geënquêteerd. Men wil zoveel mogelijk maatwerk per wijk en voor het totaal heeft men te maken met woongebieden, werkgebieden en mengvormen daartussen.
Het probleem is de verdeling van ruimte, er is maar ruimte voor een beperkt aantal parkeerplaatsen en er is een groeiende vraag. Qua ruimte zijn er de volgende problemen: de bestaande ruimte, gratis parkeren heeft een aantrekkende werking, er vinden meer evenementen plaats en er is sprake van parkeertoerisme. De groeiende parkeervraag wordt veroorzaakt door een groeiende mobiliteit, de voertuigen worden groter, het individuele autobezit neemt toe, er is meer vraag naar kwaliteit en de werkgelegenheid en het aantal evenementen neemt toe.
Om dat allemaal te reguleren neemt de druk op die regulering toe, er is meer zoekverkeer en ook foutparkeren neemt toe. Evenals de klachten en problemen. Er zijn meer maatregelen nodig en meer regulering. Daarnaast en mede hierdoor zijn er oplopende kosten voor het stadsdeel: zelfs door de aanleg van blauwe zones nemen de kosten toe o.a. door voorbereiden, uitvoeringskosten, de kosten van handhaving. Dit leidt mede ook tot kosten voor bewoners en bezoekers.
Wat doet het stadsdeel in het algemeen? Niets! Tenminste daar waar er geen parkeerdruk is. Soms iets in blauwe zonegebieden, afsluiten bij evenementen tot aan een parkeerverbod. De parkeerproblemen in Geerdinkhof zijn bekend. De heer Brewster, senior beleidsmedewerker verkeer bij het stadsdeel is naast de enquete ook zeker bereid om met de buurt te praten en specifieke klachten te bekijken. Maar eerst wil hij enqueteren. Er zijn ongeveer twintig vragen.
Daarnaast is de heer Diender van de politie Ganzenhoef uitgenodigd om de wijk te schouwen en hem op de hoogte te brengen van specifieke problemen.
Overigens onze parkeernorm is 1.1, te weten 1 voor de bewoners en 0,1 voor het bezoek.

PS: Wanneer krijgt u 0,1 bezoek?