Het stadsdeel Zuidoost heeft sinds juni 2004 een telefonisch meldpunt Zorg & Overlast. Via dit meldpunt kunnen bewoners en organisaties telefonisch melding doen van extreme en voortdurende (buren)overlast in de vorm van lawaai, stank, vervuiling of agressie.

Het meldpunt is er ook voor bellers die bezorgd zijn over buurtbewoners die mogelijk hulp nodig hebben, maar (nog) niet krijgen. Te denken valt hierbij aan mensen met psychiatrische problemen die verkommeren of door hun problemen juist overlast veroorzaken.

Het meldpunt Zorg & Overlast is iedere maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 567 06 60.

Bij afhandeling van de melding werkt het stadsdeel samen met de GG&GD, de politie, AMC/De Meren, Amsterdam Thuiszorg, MADI Amsterdam Zuidoost & Diemen, de Jellinek en woningcorporaties. Het stadsdeel voert overleg met deze instellingen en maakt en bewaakt de afspraken die moeten leiden tot een oplossing voor de overlast en/of zorg.