Uit De Echo van 1 april 2009:
Op 17 maart 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het besluit genomen de aanbiedlocaties voor huishoudelijk restafval in de wijk Geerdinkhof vast te stellen (DB 170309 BM/145). Besloten is dat de aanbieding van huishoudelijk restafval alleen maar plaats vindt op de “gemarkeerde“ inzamellocaties in de verharding van de bestrating in deze wijk. Dit besluit wordt toegevoegd aan het besluit van het Dagelijks Bestuur van 10 februari 2009 (DB 100209 BM/60) tot vaststelling van de inzamellocaties voor geheel Zuidoost. Tevens is besloten besluitonderdeel 2 van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 21 november 2000 over de aanwijzing van deze locaties in te trekken. Dit besluit ligt ter inzage in het Informatiecentrum op het stadsdeelkantoor (Anton de Komplein 150).

Op de Algemene Ledenvergadering is dit onderwerp besproken. Besloten is dat er zowel vanuit de Vereniging als vanuit bewoners bezwaar gemaakt gaat worden tegen een aantal ophaallocaties in onze wijk. Het besluit zal een dezer dagen ook op onze website te vinden zijn.