Kort geleden is er bij mij in de buurt wat commotie ontstaan over tuinuitbreidin gen. Wat is namelijk het geval: door de jaren heen zijn er door bewoners in Geerdinkhof stuk ken gemeentegrond bij tuinen getrokken. Soms is het zelfs zo dat de huidige bewoner hele maal niet meer weet waar de oorspronkelijke erfgrens lag. Ook zijn er bewoners van hui zen blokken die apart afspraken met de gemeente hebben gemaakt en dus stukjes extra tuin in gebruik hebben, maar daarvoor erfpacht betalen.

In het specifieke geval waar ik het nu over heb, is de situatie als volgt: oorspronkelijk heeft er langs de huisnummers 351 tot en 361 aan de waterzijde een pad gelegen. Ik ben zelf ongeveer de vierde bewoner van mijn huis en ken die situatie uit het verleden dus niet. Maar mij is verteld dat de ingang van het huis gepland was aan de waterzijde en dat deze gedurende de bouw omge draaid is naar de andere kant.
Gevolg daarvan is dat enkele voor zieningen, zoals de centrale water leiding, niet lopen aan de kant waar de ingang van het huis zich bevindt, maar juist aan die waterzijde, wat ongebruikelijk is.

In het begin heeft de gemeente het groen aan de waterkant nog keurig onderhouden, maar zolang ik er nu woon (ruim 8 jaar) heb ik er nooit een medewerker van de openbare ruimte gezien en volgens mijn buren is dat al ruim 20 jaar het geval. Gevolg is dat ik zelf al jaren probeer de beschoeiing aan de waterkant te onderhouden, alsmede de grote boom en het andere groen. Langzaamaan zijn de bewoners ook hier, net als in andere gedeeltes van Geerdinkhof, met hun tuin opge scho ven naar de waterkant. De meesten hebben een terras aange legd en extra beplanting geplaatst. De situatie bij onze huizen treffen we ook aan bij de meer noordelijk gelegen huizen.

Op zich is dit allemaal niet zo spannend. De meeste mensen onder hou den ‘hun’ kant aan het water prima en alles verloopt in goede harmonie. Het is juist goed dat dit zo loopt, want de gemeente doet niets aan het onderhoud. Het kost mijzelf ettelijke uren per jaar om het groen aan de waterzijde op orde te houden en dat geldt voor al mijn buren. Maar met het verstrijken van de tijd komt het voor dat nieuw gekomen bewoners niet op de hoogte zijn van de feitelijke erfgrens en uitbreidingen willen doen. Dit uitbreiden is deels ingegeven door de slechte staat van het metselwerk van de muurtjes aan die kant. Een aantal muurtjes staat op instorten en moeten opnieuw opgebouwd worden. Als het moment van op nieuw opbouwen is aangebroken, worden ook plannen gemaakt om een uitbreiding of verandering te realiseren.
Als die uitbreidingen of veranderin gen binnen de perken blijven en in overleg worden gedaan, is er als regel weinig aan de hand. Echter, de gemeente is enige tijd geleden opmerkzaam gemaakt door het waterleidingsbedrijf.
Dat vreest namelijk problemen wanneer zij bij de centrale waterlei ding moeten zijn en dringen aan op handhaving. Ook is er bij buren on langs een discussie geweest over een uitbreiding waarbij niet alle betrokkenen op één lijn zaten. Ook hierdoor is de gemeente geatten deerd op de ontstane situatie. Inmiddels is door de gemeente aangegeven dat zij een ‘schouw’ wil doen van de situatie bij alle huizen die daar aan het water liggen. De ‘slapende honden’ zijn dus wakker geworden. Persoonlijk zit ik niet te wachten op een schouw, de situatie van gedogen vind ik eigenlijk prima en als het Waterleidingsbedrijf ergens bij moet, dan is de conse quen tie voor mij en geef ik ze de ruimte. Het is dus nu afwachten wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. De vereniging is op de hoogte van de situatie en is bereid om samen met bewoners zich in de zaak te verdiepen.

Er is een officiële periode van 10 jaar, waarna door verjaring de bewoner die het perceel onder houdt, als gevolg van het gedogen bepaalde rechten krijgt. De gemeen te had dus eerder actie moeten ondernemen. Nu is het afwachten wat er verder gaat gebeuren! Het lijkt mij echter wel verstandig om gezamenlijk op te trekken, want samen sta je het sterkst.

Wilt u reageren? Heeft aanvullende informatie ? Dan graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.