In de afgelopen periode heeft er een enquĂȘte op internet gestaan, opgesteld door de gemeente Diemen, over nut en noodzaak en wenselijkheid van het doortrekken van tramlijn 9 naar station Amster dam Bijlmer Arena. Tevens werden informatie en/of inspraakavonden aangekondigd. Ik zou u willen vra gen om in de gaten te houden wan neer deze avonden zijn. Dat geeft u niet alleen zelf de gelegenheid om daar uw mening te geven maar ik hoop dat u dan ook het bestuur hierover informeert. We vermoeden namelijk dat deze avonden ook en misschien met name in Diemen georganiseerd gaan worden. En die informatie staat niet in onze huis-aan-huisbladen! Het bestuur is van mening dat we goed in de gaten moeten houden wat het eventueel doortrekken van lijn 9 betekent voor de Bijlmerweide.
Op de burenborrel heeft een van u aangegeven dat daarbij zeker ook de ondergronds aangelegde stads verwarming en andere leidingen een rol spelen. En natuurlijk ook de recente ontwikkelingen rond het GVB waarbij het allerminst zeker is dat het GVB ook voor de komende jaren zijn concessie zal behouden. Ook hier zal de crisis zijn rol spelen.

Reacties   

#1 L.Peters 31-03-2014 09:35
Is er ooit nog iets over tramlijn 9 vernomen?
Citeer