De pioniers van Geerdinkhof

In deze tweede aflevering van de 'Pioniers' zijn we bij eerste bewoners van de huizen in het Plan-Van Stigt: de 'hofjeswoningen' aan de noordwestzijde van Geerdinkhof, die architectonisch verwant zijn met de complexen Groenhoven en Gouden Leeuw.

Tot de echte pioniers van Geerdinkhof behoort J. Manuel, wonend op nummer 364. Hij was zelfs de tweede huiseigenaar die zich op Geerdinkhof vestigde, ruim 35 jaar geleden.