Tot de echte pioniers van Geerdinkhof behoort J. Manuel, wonend op nummer 364. Hij was zelfs de tweede huiseigenaar die zich op Geerdinkhof vestigde, ruim 35 jaar geleden.

Het bungalowblok waartoe de woning behoort, was het eerste project dat in Geerdinkhof verrees en het dateert van 1975/1976. Dit 'plan-Zanstra', zo geheten naar de architect die het ontwierp, omvat achttien ruime patiowoningen. In het eerste jaar van bewoning was er rondom niets anders dan een grote zandvlakte, daarna begon de aanleg van de schil van woningen om de bungalows heen. De foto's die Manuel heeft, dateren vooral uit de tijd van de aanleg van de omringende woningen.

Natuurgebied
Het moet er voor natuurliefhebbers in die allereerste periode geweldig zijn geweest. Flora en fauna namen bezit van de zandvlakte waar voorlopig niets gebeurde: leeuweriken, eenden, kikkers, roofvogels, alles huisde er. 'Als het er nu zo bij had gelegen, was het beschermd natuurgebied geworden, zo bijzonder was het.'

Door de afgelegen plek en de nog prille status van de bebouwing trokken de eerste bewoners van de bungalows veel met elkaar op. En doordat er ook wel eens een appeltje te schillen viel met de aannemer, kwam het algauw tot de oprichting van een vereniging: 'Vereniging Geerdinkhof'.

Gezelligheid kende geen tijd
De hang naar gezamenlijkheid was in die dagen groot, ook in verenigingsverband. Men hield het vergadergedeelte zo kort mogelijk, om zich daarna aan gezelligheid over te geven, die natuurlijk geen tijd kende, al had iedereen wel gewoon een baan. Het minste of geringste was aanleiding tot een feestje. 'Kwamen de buren gewoon uit hun werk thuis, je wenkte ze om even aan te wippen en hup, daar zat je weer tot half twee 's nachts gezellig bij elkaar. Je kon gewoon voor de deur een lekker kampvuur vuur stoken van al het bouwafval. Het gaf een gevoel van grote vrijheid.'

Inmiddels waren de huizen rondom ook af gekomen, maar de verkoop daarvan wilde rond 1980 niet erg vlotten, als gevolg van de economische crisis in die jaren. Er woonden nog maar weinig mensen die gekocht hadden; de rest zat erin als antikraakwacht. 'Dat was heel snel gegaan, door de sfeer die er heerste bij de krakersactie 'Geen woning geen kroning', in de aanloop naar de troonsbestijging door Beatrix. In no time werden in de leegstaande dure woningen tijdelijke huurders gestopt en andere mensen die om woonruimte verlegen zaten, bijvoorbeeld na een scheiding. Dit verhoogde de gezelligheid nog veel meer en het was bijna doorlopend 'een wilde bedoening' in de buurt.

Vrijere mensen
De woningen uit het plan-Zandstra konden uiteindelijk slechts na een flinke prijsdaling aan de man gebracht worden, hetgeen nog geleid heeft tot rechtszaken door de aanvankelijke kopers die zich bekocht voelden en prijskorting eisten.
Hoewel het al jaren rustig tot zeer rustig is in Geerdinkhof, vindt Manuel het er nog steeds aantrekkelijk wonen. 'Het blijft toch Amsterdam hier, mensen zijn wat vrijer dan in de rest van het land, gemakkelijker. En toch zijn er hier ook mensen die de moeite nemen rommel van straat op te ruimen, zodat het niet verloedert.'

Bewoners zoals hij hebben alle ontwikkelingen meegemaakt in Geerdinkhof, zoals de strijd voor of tegen dakopbouwen, die nog steeds voortduurt bij de huidige herziening van het bestemmingsplan. Het aanleggen van een daktuin was aanleiding bij het wijzigen van het bestemmingsplan in 2005, hierin beperkingen op te nemen inzake dakopbouwen.

Winkelcentrum Ganzenhoef
Bijna lyrisch beschrijft Manuel het oude winkelcentrum Ganzenhoef, toen het daar nog echt gezellig was, met platenwinkel Pico, de slager en de groenteboer. De eerste Surinaamse invloeden maakten het er nog leuker op. Pas toen verslaafden en dealers de buurt onleefbaar begonnen te maken, zakte het af.

Van de achttien eerste bewoners van het bungalowblok wonen er anno 2012 nog vijf. Ook bestaat hun Vereniging Geerdinkhof nog steeds. Tot nu besloten de bewoners elk jaar weer opnieuw de vereniging niet op te heffen, want 'wie weet waar ze nog eens toe kan dienen'. En daarmee wordt ook duidelijk waarom de vereniging voor heel Geerdinkhof de naam 'Groot Geerdinkhof' draagt: tweemaal dezelfde naam kan natuurlijk niet...

Pioniers 2 
Pioniers 1-2 Pioniers 1-3

Buurtfeest 1977

Kampvuur voor de deur, 1977

Pioniers 1-4a Pioniers 1-4b

Uitzicht bewoner

Pioniers 1-5a Pioniers 1-5b

Geerdinkhofweg naar Bijlmerweide-noord

Pioniers 1-6a Pioniers 1-6b

Ganzenhoefpad naar Bijlmerweide