Bij de, in de flyer genoemde telefoonnummers van het bestuur of meldpunten criminele feiten in en om Geerdinkhof kwamen over 2006 maar liefst zevenenveertig meldingen binnen.

Over 2003 waren dit eenentwintig, over 2004 zeven en over 2005 elf meldingen. Hiervan kan de volgende specificatie gemaakt worden: 

Feit

2003 2004 2005 2006
Bedreiging of intimidatie 4 0 2 0
Vernieling of poging hiertoe 4 0 2 10
Inbraak in woning of poging hiertoe 4 4 1 25
Inbraak in auto of poging hiertoe 6 1 1 0
Diefstal of poging daartoe 1 0 0 1
Beroving of poging daartoe 0 0 1 1
Huisvrede- of lokaalvredebreuk 0 0 0 1
Stalking 0 0 0 2
Overige 2 2 4 7
Totaal 21 7 11 47

2004 gaf een daling te zien ten opzichte van 2003 van 67% terwijl 2005 een stijging laat zien ten opzichte van 57%. 2006 spant de kroon met een stijging ten opzichte van 2005 met 327%.
Onder vernielingen zijn een aantal graffiti opgenomen evenals “gewone” aangebrachte schaden. De forse toename van het aantal inbraken in woningen alsmede pogingen daartoe zijn voornamelijk veroorzaakt door twee “heren”. Deze twee daders zijn eind mei door de politie aangehouden. Het aantal meldingen nam hierdoor fors af. Nieuwe fenomenen zijn huis- of lokaalvredebreuk en stalking. Deze voorvallen waren voor de slachtoffers zeer angstaanjagend. Onder overigen zijn meldingen van parkeeroverlast en enkele ongevallen op of rond Geerdinkhof opgenomen.
Het bestuur is er zich van bewust, dat lang niet alle feiten bij haar worden gemeld. Doe in alle gevallen aangifte bij de politie. Hetzij persoonlijk aan het bureau of per telefoon 0900-8844 of via internet. Laat tevens aan uw bestuur of via de bekende meldpunten weten dat u aangifte heeft gedaan