Met het ingaan van de zomer lijkt het ons verstandig u er nogmaals op te wijzen, dat door de warme temperaturen de schuifpuien en ramen meer open zullen staan als in de koude jaargetijden.
Dit geeft de kans aan, inbrekers en insluipers, om zonder problemen “ uw woning” binnen te dringen, zonder dat u het merkt. Dit geldt vooral voor de nachtelijke uren, echter overdag bent u ook kwetsbaar.

Het lijkt het bestuur, nogmaals, nodig om hier tegen te waarschuwen. De “werknemers” van het “duistere gilde” hebben een fractie van een minuut nodig om hun slag te slaan.
Laat geen belangrijke papieren, geld of sieraden op makkelijk te bereiken plaatsen in het zicht van vreemden liggen zodat zij snel een greep naar uw eigendommen kunnen doen.
In 2006 was het aantal inbraken, pogingen tot inbraak en insluiping extreem hoog. Wij hopen, met uw medewerking, het dit jaar tot een minimum te kunnen beperken.
De politie zal hier ook zo goed mogelijk tegen optreden. Dit optreden zal voor u niet altijd direct waarneembaar zijn omdat dit, of in burger, of in de nachtelijke uren zal gebeuren.

Wij verzoeken u nogmaals dringend in geval zich een hiervoor genoemd voorval voordoet, onmiddellijk aangifte te doen via het telefoonnummer van de politie 0900-8844 en uw bestuur in kennis te stellen via telefoonnummer 020-6954295.
Wij kunnen in samenwerking met de politie voor coördinatie zorgen, zodat verschillende zaken door de politie gekoppeld kunnen worden. Zonder aangiften bij de politie en melding bij uw bestuur zal het moeilijk zijn iets tegen de boven genoemde “werknemers” te kunnen doen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer van het bestuur.