Afgelopen woensdag 25 juni 2008 was het eindelijk zo ver. Een informatieavond rondom "Veilig wonen / Woninginbraak", georganiseerd door ons, twee politieagenten van het wijkteam Ganzenhoef, in samenwerking met de VVE Geerdinkhof. Naast deze mensen, waren de buurtregisseur Rob Mulder, Jan Meijers van Programma Management Veilig Wonen, Kees Speelman, projectleider woning- en autocriminaliteit en Jessey Jacobus van het stadsdeel Zuidoost afdeling aanwezig.

Vooraf zijn er verschillende dingen geregeld, waaronder de 500 uitnodigingen, die zijn verspreid over heel Geerdinkhof. Jammer genoeg waren de aanmeldingen lager dan verwacht. Desondanks liep de aula van de Santenkraam aardig vol. Er waren zelfs mensen gekomen die zich van tevoren niet hadden opgegeven.

Voor alle buurtbewoners die niet aanwezig waren, maar toch willen weten wat er die avond besproken is en wat voor nuttige informatie er gegeven is, volgt er hier een korte samenvatting.

Om 20.30 uur begon de informatieavond met een korte introductie van het stadsdeel Zuidoost voor de veiligheidsindex. Het gaat goed met Zuidoost, het wordt hier steeds veiliger, dat blijkt duidelijk uit deze cijfers. Meteen kwam de vraag naar boven vanuit de buurtbewoners: "Ik wil harde cijfers over de buurt en de criminaliteit, kan ik dit krijgen?" Precieze cijfers kunnen bekeken worden op onderstaande internetsites:
http://www.amsterdam.nl/stad_in_beeld/feiten_cijfers en http://www.os.amsterdam.nl

Daarna heeft Jan Meijers van de politie een presentatie gegeven over veilig wonen, daarbij zijn veel tips gegeven waar de buurtbewoners zelf op kunnen letten, om de kans op woninginbraak zal laag mogelijk te houden. Het is namelijk zo dat de meeste inbraken gebeuren aan de achterkant van de woning. De reden hier achter is dat er op de eerste plaats weinig tot geen verlichting aanwezig is. Daarbij staan er grote, hoge schuttingen om de achtertuin heen; niemand die de inbreker aan het werk ziet.
Na deze presentatie, inclusief video over veilig wonen, zijn er verschillende vragen gesteld. Hieronder enkele belangrijke vragen plus antwoorden.

V: Wat te doen bij stukke straatlantaarns?
A: Dit zo snel mogelijk laten repareren. Het is namelijk gebleken dat als er genoeg en goed verlichting in een woonwijk aanwezig is, er minder criminaliteit plaats vindt. Het stadsdeel is verplicht om meteen (binnen vijf werkdagen) stukke straatlantaarns te repareren. Geef dit dus zo snel mogelijk door. Dit kan ook rechtstreeks bij het bedrijf Dynamicon op het nummer 020-5972626. Vergeet daarbij niet het nummer van de betreffende straatlantaarn te vermelden.

V: Als er iets gebeurd is en ik moet aangifte doen bij de politie, dan kost me dit veel tijd. Je doet dit dus niet zo maar
A: Klopt, de praktijk wijst uit dat als u aangifte wil doen dit tijd kost. Enerzijds komt dit door personeelstekort op het wijkteam. Echter, willen wij vanuit de politie dit zo goed mogelijk doen. Daarom zijn er 3 mogelijkheden om aangifte te doen. U kunt zelf bellen naar 0900-8844 en vragen om een afspraak in te plannen bij het wijkteam, of vragen om telefonische aangifte. Bij dit laatste geval wordt u terug gebeld en de aangifte wordt per post opgestuurd. Of als laatste mogelijkheid kunt u via het internet aangifte doen:
www.politie-amsterdam-amstelland.nl à klikken op "Aangifte doen"

V: Wat is precies politie keurmerk Veilig Wonen?
A: Voor uitgebreide uitleg, verwijzen wij u door naar internetsite www.politiekeurmerk.nl. Daar staan goede tips op, ook als u op vakantie gaat bijvoorbeeld. Ook kunt u daar bedrijven vinden die uw woning kunnen bekijken, zodat u het certificaat veilig wonen kunt krijgen. Dit kan mogelijk korting geven bij uw verzekeraar. Ook neem de kans op woninginbraak met 95% af! Naast veilig wonen, bestaat er ook veilig ondernemen. Speciaal voor ondernemers. Kijk hier voor op internetsite www.vno-ncw.nl, dossier Criminaliteitsbeheersing, publicatie 'Veiligheid, een gezamenlijke onderneming'.

V: Wat is sociale veiligheid?
A: U moet daarbij denken aan u en uw eigen omgeving. Let daarbij op een goede manier op uw buren en uw hofje. Maak afspraken met de buren, als u bijvoorbeeld een weekend weg gaat. Let op de buurt, dus als er iets stuk is aan de openbare voorwerpen (straatlantaarns, bankjes, etc.) of hoog opgroeiend groen dat het zicht belemmert. Meldt dit bij het stadsdeel. Als er iets raars gebeurt, bel altijd de politie. Bijvoorbeeld: een onbekende man die veel aandacht heeft voor auto's of woningen. Zelfs als u misschien twijfelt, beter te veel bellen, dan te weinig.

Wij hopen u hiermee genoeg informatie te hebben gegeven over de geslaagde informatieavond en in het bijzonder over veilig wonen. Mocht u nog meer informatie willen, stapt dan gerust het wijkteam Ganzenhoef binnen. Daar zijn informatiefolders aanwezig m.b.t. tips en woninginbraak. Ook kunt u terecht bij uw buurtregisseur Rob Mulder. Hij staat u graag te woord.

Bij de volgende editie van het infobulletin zal uw buurtregisseur Rob Mulder nog meer bruikbare tips en informatie geven m.b.t. dit onderwerp!

Nagekomen Tip

Een tip voor de herenhuizen in de 300-400 serie (zgn. Bouwplan 3 ofwel de huizen met die drie palen over het balkon).
De schuifpui leent zich voor het omhoog heffen van de schuifdeuren met bijvoorbeeld een koevoet, waarna de schuifpui uit de rails kan worden getild, en de weg naar binnen vrij is.

Dit is eenvoudig te voorkomen door een stukje aluminium L-profiel te kopen (bij een bouwmarkt), en daar smalle stukjes van 2-4 cm af te zagen. Vier van dergelijke stukjes zijn voldoende, voor iedere deur in de schuipui twee stuks.

Die dienen dan bij de rails aan de bovenzijde van de schuifdeuren in de rails vastge-schroefd te worden, t.w. aan de linker- en rechterkant van ieder schuifdeur een cm of 10-15 naar binnen toe vanaf de zijkant. Met moet even meten hoeveel ruimte men heeft v.w.b. de maat van het L-profiel, maar met de stukjes L-profiel in de bovenste rail kan de schuifdeur er niet meer uitgelicht worden, tenzij men die stukjes weer losschroeft. En dat kan alleen als de schuifpui open is. Dus een inbreker kan er niet bij.

Ik weet niet of dit soort schuifpuien ook in andere huizen zitten, maar indien wel dan zou het zelfde gelden.

David Engel en Graziella Materassi