Afgelopen zomer is bij diverse bewoners (waarschijnlijk) door blikseminslag schade opgetreden aan o.a. computer, inbraakbeveiligingsapparatuur en UPC-modem.
In de meeste gevallen komen piekspanningen via de nutsleidingen voor elektriciteit, kabel-tv en telefoon onze woning binnen en is de bliksem elders ingeslagen bijvoorbeeld in een verdeelkast van UPC of KPN.

Dus niet alleen door piekspanningen via het stroomnet kan de computer (of LCD-TV) de geest geven maar ook via de modemaansluiting of de antennekabel.
Apparatuur kan tegen piekspan-ningen die via het stroomnet binnenkomen beveiligd worden met behulp van een stekkerdoos met overspanningbeveiliging, waarvan er vele merken en typen te koop zijn (in de consumentengids van enkele jaren geleden is hierover een test verschenen). Vaak is onduidelijk welke bescherming ze bieden en onder welke omstandigheden en veel van dergelijke apparaten werken alleen goed als ze aangesloten worden op wandcontactdozen met randaarde, maar in veel huiskamers (en slaapkamers) ontbreekt randaarde.

Waar je op moet letten is dat de overspanningbeveiligingen zowel voorzien zijn van een interne beveiliging tussen de stroom-geleiders onderling als tussen iedere stroomgeleider en aarde, het probleem hierbij is dat vaak een goede apparatuurbeschrij-ving ontbreekt en het winkel-personeel er onvoldoende verstand van heeft.

Er zijn stekkerdozen te koop die ook nog voorzien zijn van in- en uitgangen voor telefoon (beveiligen de hierop aangeslo-ten modem en computer) en voor coax (beveiligen ook aangesloten TV´s). O.a. Belkin (www.belkin.nl) heeft een uitgebreid assortiment en zegt zelfs levenslang garantie op aangesloten apparatuur te geven. Te koop bij o.a. Mediamarkt in Zuidoost. (Ik heb geen aandelen in Belkin, noch belangen in Mediamarkt.)
Tegen directe blikseminslagen, stroomstoten van 20.000 A en nog veel hoger in een woning is helaas weinig kruid gewassen. Alleen een eigen, goed gedimensioneerde bliksemaf-leider, aangesloten op een aparte aardelektrode (dus niet aansluiten op de aardelektrode in de meterkast), kan hier soelaas bieden.
Bliksemafleiders op hoge gebouwen (de Garstkamp b.v.) bieden enige bescherming voor de directe omgeving maar uitsluitend binnen een straal die gelijk is aan de hoogte van de bliksemafleider. Alle woningen van Geerdinkhof liggen dus ver buiten de bescherming van een bliksemafleider op de Garstkamp.