Beste bewoners van de wijk Geerdinkhof, voor u ligt de nieuwe wijkkrant. En deze keer wil ik ook graag even een stukje schrijven voor u. Na zes jaar lang uw buurtregisseur te zijn geweest is voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen.

In de afgelopen zes jaar heb ik als buurtregisseur veel beleefd. In het geheel is en was Geerdinkhof altijd een rustige wijk, echt de goudkust van de Bijlmer. Natuurlijk hebben wij verschillende problemen gehad, maar deze zijn altijd snel en goed opgelost. Terugkijkend op deze jaren kan ik zeggen dat er veel veranderd is. De woninginbraken zijn drastisch verminderd, en ook de inbraak aan voertuigen hebben wij goed aan kunnen pakken.
Natuurlijk is dit niet alleen een zaak van de politie geweest. Met elkaar hebben wij ervoor gezorgd dat onze wijk een meer leefbare wijk is geworden, waar een ieder met meer tevredenheid kan wonen en werken. Vergeleken met de rest van de wijken in de Bijlmer hebben wij met elkaar een rustige wijk gecreƫerd waar een goede sociale controle heerst, zodat de eigendommen van een ieder veilig zijn.
Ik wil u oprecht bedanken voor zes bewogen en mooie jaren en wens u veel veilig woonplezier toe in onze wijk!

R. Mulder
Buurtregisseur